• את הגרוטאות והגזם יש להוציא לרשות הרבים על פי רשימת ימי איסוף הגזם המתפרסמת באתר המועצה.
  • יש להוציא את הגרוטאות והגזם בערב לפני יום האיסוף.
  • הגזם יונח בחזית החלקה ממנה הוצא.
  • יש להניח את הגזם או הגרוטאות באופן שלא יפריע לתנועת הולכי הרגל או כלי הרכב.
  • יש להפריד בין הגרוטאות לבין הגזם.
  • המועצה אינה אוספת פסולת בניין או שיפוצים, ולכן חל איסור להשליך פסולת זו ברשות הרבים.
  • עקב ריבוי מקרי הוצאת הגזם והגרוטאות לרשות הרבים בימים שאינם ימי פינוי, בנושא זה מטילה המועצה קנס כספי ללא התראה מוקדמת.

תודה רבה על שיתוף הפעולה !