השנה הוחלט על שינוי במדיניות שיפוצי הקיץ במוסדות חינוך.
זאת על מנת לתת מענה מיטבי ומעמיק למוסדות החינוך בתכנית מסודרת וארוכת טווח.
עקב כך מועבר אליכם מסמך ריכוז צרכים לטובת שיפוצי הקיץ.
הנכם מתבקשים להעביר אלינו באמצעות הטופס את הצרכים שלכם המתייחסים ל:
 -בטיחות וביטחון
-ביוב וצנרת
-איטום ונזילות
 -מבנה- טיפול ליקויים דחופים                                          
שימו לב, הטופס מיועד לבקשות שיפוצים בלבד!

מומלץ לצרף תמונות במידה ויש
תאריך הגשה אחרון 06/03/2020

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון שמאי – מנהלת מח' בתי ספר.

s.sharon@pardes-hanna-karkur.muni.il

* אפשרות לעלות תמונה אחת בקבצים מסוג PDF וJPG
* אפשרות לעלות תמונה אחת בקבצים מסוג PDF וJPG
* אפשרות לעלות תמונה אחת בקבצים מסוג PDF וJPG