פורטל חירום לאומי – נגיף הקורונה

______________________

מוקדי בריאות:
מוקד "קול הבריאות" בנושא קורונה ובידוד ביתי זמין בטלפון : 5400*
מוקדי כלל קופות החולים זמינים בטלפונים הבאים:
קופת חולים מכבי - 3555*
קופת חולים מאוחדת - 3833*
קופת חולים כללית - 2700*
קופת חולים לאומית - 1700-507-507

מוקד שירות פסיכולוגי חינוכי:
טופס מקוון לקבלת סיוע

סיוע


דרכי התקשרות עם האגפים טלפון ומייל.pdf