אגף החינוך במועצה מקיים קשר רציף עם מנהלי בתי הספר וצוותי החינוך במטרה לשמור ככל שניתן על שגרת לימודים.
צוות האגף זמין עבורכם בטלפונים: 077-9779953 מזכירות האגף. 0779779958 מחלקת גני ילדים.

למידה מרחוק בבתי הספר:

בתי הספר החלו בלמידה מרחוק בהתאם להנחיות משרד החינוך.
בתי הספר היסודיים והתיכוניים מחוברים למאגר חומרים למידה מרחוק ונערכים
עם מערכת שבועית ללמידה המותאמת לשכבות הגיל השונות.

לנוחיותכם, מצורף עדכון  והנחיות של משרד החינוך: https://bit.ly/3aQDdzk

 

למידה מרחוק בגני הילדים (גילאי חובה):

ב- 45 גני החובה, פועלת מערכת "גוגל'ה" שהתקינה המועצה. המערכת מאפשרת קשר בין הגננות לילדי הגנים ובין הילדים לבין עצמם.

למידה מרחוק בגנים

 

חינוך בלתי פורמאלי

אגף החינוך באמצעות מחלקת הנוער נערך להפעלת תכניות לילדים ולנוער בשילוב תנועות הנוער, ש"ש, נוער מתנדב  ומועצת הנוער,
בכפוף להנחיות משה"ח.

בין הפעילויות: המשך הפעלת החוגים ומרכזי הלמידה, הדרכת קבוצות קטנות ע"י מדריכי תנועות הנוער ועוד. פרטים נוספים בהתאם להנחיות משרד הבריאות יעודכנו בהמשך.

 

מידע נוסף זמין באתר משרד החינוך :

 https://edu.gov.il/owlheb/Pages/default.aspx