תשלומים מקוונים

טלפונים להתקשרות, מחלקת הגבייה:

053-5559302

053-5559303

פרסום מועצה