8.3.21: 144 מאומתים ו- 565

______________________

4.3.21: 150 מאומתים ו- 672 מבודדים.

______________________

3.3.21: 149 מאומתים ו- 643 מבודדים.

______________________

2.3.21: 128 מאומתים ו- 631 מבודדים.

______________________

1.3.21: 111 מאומתים ו- 535 מבודדים.

______________________

28.2.21: 120 מאומתים ו- 487 מבודדים.

______________________

23.2.21 : 135 מאומתים ו- 396 מבודדים.

______________________

22.2.21: 127 מאומתים ו- 341 מבודדים.

______________________

21.2.20: 140 מאומתים ו- 311 מבודדים.

______________________

18.2.21: 161 מאומתים ו- 286 מבודדים.

______________________

17.2.21: 177 מאומתים ו- 276 מבודדים.

______________________

16.2.21: 186 מאומתים ו-277 מבודדים.

______________________

15.2.21: 183 מאומתים ו- 297 מבודדים.

______________________

14.2.21: 216 מאומתים ו- 223 מבודדים.

______________________

10.2.21: 233 מאומתים ו- 403 מבודדים.

______________________

9.2.21: 229 מאומתים ו- 389 מבודדים

______________________

7.1.21: 246 מאומתים ו- 352 מבודדים.

______________________

4.2.21: 218 מאומתים ו- 352 מבודדים.

______________________

2.2.21: 184 מאומתים ו- 322 מבודדים.

______________________

1.2.21: 172 מאומתים ו- 344 מבודדים.

______________________

31.1.21: 174 מאומתים ו- 303 מבודדים.

______________________

27.1.21: 136 מאומתים ו- 358 מבודדים.

______________________

26.1.21: 126 מאומתים ו- 341 מבודדים.

______________________

25.1.21: 119 מאומתים ו- 349 מבודדים.

______________________

24.1.21: 138 מאומתים ו- 350 מבודדים.

______________________

21.1.21: 170 מאומתים ו- 351 מבודדים.

______________________

17.1.21: 190 מאומתים ו- 563 מבודדים.

______________________

14.1.21: 166 מאומתים ו-639 מבודדים.

______________________

13.1.21: 157 מאומתים ו-688 מבודדים.

______________________

11.1.21: 143 מאומתים ו- 687 מבודדים.

______________________

10.1.21:  140 מאומתים ו-730 מבודדים.

______________________

7.1.21: 131 מאומתים ו- 730 מבודדים.

______________________

6.1.21: 130 מאומתים ו-743 מבודדים.

______________________

5.1.21: 121 מאומתים ו- 668 מבודדים.

______________________

4.1.21: 111 מאומתים ו-549 מבודדים..

______________________

3.1.21: 110 מאומתים ו- 566 מבודדים.

______________________

31.12.20: 93 מאומתים ו- 516 מבודדים.

______________________

30.12.20: 73 מאומתים ו- 448 מבודדים.

______________________

28.12.20: 75 מאומתים ו- 433 מבודדים.

______________________

27.12.20: 74 מאומתים ו- 396 מבודדים.

______________________

24.12.20: 63 מאומתים ו- 500 מבודדים.

______________________

23.12.20: 54 מאומתים ו- 399 מבודדים.

______________________

22.12.20: 52 מאומתים ו- 401 מבודדים

______________________

21.12.20: 50 מאומתים ו- 350 מבודדים.

______________________

20.12.20: 55 מאומתים ו- 346 מבודדים.

______________________

17.12.20: 36 מאומתים ו- 194 מבודדים.

______________________

16.12.2020: 27 מאומתים ו- 181 מבודדים.

______________________

15.12.2020: 25 מאומתים ו- 175 מבודדים.

______________________

14.12.2020: 22 מאומתים ו- 158 מבודדים.

______________________

13.12.2020: 18 מאומתים ו- 153 מבודדים.

______________________

10.12.2020: 11 מאומתים ו- 151 מבודדים.

______________________

9.12.2020: 8 מאומתים ו- 147 מבודדים.

______________________

7.12.2020: 5 מאומתים ו- 141 מבודדים.

______________________

6.12.2020: 7 מאומתים ו- 145 מבודדים.

______________________

2.12.2020: 8 מאומתים ו- 128 מבודדים.

______________________

29.11.2020: 10 מאומתים ו- 129 מבודדים.
______________________

25.11.2020: 13 מאומתים ו- 119 מבודדים.

______________________

23.11.2020: 13 מאומתים ו- 195 מבודדים.

______________________

22.11.2020: 16 מאומתים ו- 211 מבודדים.

______________________

17.11.2020: 26 מאומתים ו- 189 מבודדים.

______________________

16.11.2020: 27 מאומתים ו-181 מבודדים

______________________

11.11.2020: 31 מאומתים ו-105 מבודדים.

______________________

10.11.2020: 30 מאומתים ו- 110 מבודדים.

______________________

9.11.2020: 35 מאומתים ו- 116 מבודדים.

______________________

8.11.2020: 43 מאומתים ו- 128 מבודדים.

______________________

4.11.2020: 49 מאומתים ו- 133 מבודדים.

______________________

2.11.2020: 45 מאומתים ו- 123מבודדים.

______________________

1.11.2020: 48 מאומתים ו- 125 מבודדים.

______________________

29.10.2020: 51 מאומתים ו- 136 מבודדים.

______________________

27.10.2020: 54 מאומתים ו- 139 מבודדים.

______________________

26.10.2020 59 מאומתים ו- 145 מבודדים.

______________________

25.10.2020: 59 מאומתים ו- 176 מבודדים.

______________________

22.10.2020:  69 מאומתים ו-193 מבודדים.

______________________

21.10.2020: 75 מאומתים ו- 194 מבודדים.

______________________

20.10.2020: 82 מאומתים ו- 208 מבודדים.

______________________

19.10.2020: 119 מאומתים ו- 216 מבודדים.

______________________

18.10.2020: 139 מאומתים  ו-223 מבודדים.

______________________

15.10.2020: 168 מאומתים ו- 287 מבודדים.

______________________

14.10.2020: 188 מאומתים ו- 311 מבודדים.

______________________

13.10.20: 205 מאומתים ו- 331 מבודדים.

______________________

12.10.2020: 208 מאומתים ו 335 מבודדים.

______________________

11.10.2020: 223 מאומתים ו- 352 מבודדים.

______________________

7.9.20: 222 מאומתים ו- 386 מבודדים.

______________________

4.10.20:  259 מאומתים ו-424 מבודדים.

______________________

1.10.20: 285 מאומתים ו- 510 מבודדים.

______________________

30.9.20: 285 מאומתים ו- 721 מבודדים.

______________________

29.9.2020: 293 מאומתים ו-685 מבודדים.

______________________

27.9.2020: 305 מאומתים ו - 830 מבודדים.

______________________

24.9.2020: 281 מאומתים ו- 853 מבודדים.

______________________

23.9.2020: 255 מאומתים ו-903 מבודדים.

______________________

22.9.2020: 235 מאומתים ו- 712 מבודדים.

______________________

21.9.2020: 231 מאומתים ו- 632 מבודדים

______________________

17.9.2020: 144 מאומתים ו- 543 מבודדים.

______________________

16.9.2020: 136 מאומתים ו-592 מבודדים.

______________________

15.9.2020: 119 מאומתים ו- 510 מבודדים.

______________________

14.9.2020: 119 מאומתים ו- 210 מבודדים.

______________________

13.9.20: 108 מאומתים ו- 431 מבודדים.

______________________

10.9.2020: 79 מאומתים ו- 340 מבודדים.

______________________

9.9.2020: 76 מאומתים ו- 331 מבודדים.

______________________

8.9.2020: 74 מאומתים ו- 310 מבודדים.

______________________

7.9.2020: 73 מאומתים ו- 310 מבודדים.

______________________

6.9.2020: 66 מאומתים ו- 248 מבודדים.

______________________

3.9.2020: 59 מאומתים ו- 196 מבודדים.

______________________

2.9.2020: 59 מאומתים ו- 181 מבודדים.

______________________

1.9.2020: 54 מאומתים ו- 161 מבודדים.

______________________

30.8.20: 44 מאומתים ו- 124 מבודדים.

______________________

27.8.20: 50 מאומתים ו-151 מבודדים.

______________________

25.8.2020: 62 מאומתים ו- 142 מבודדים

______________________

24.8.20: 66 מאומתים ו- 142 מבודדים.

______________________

23.8.2020: 68 מאומתים ו-147 מבודדים.

______________________

20.8.2020: 74 מאומתים ו-  168 מבודדים

______________________

17.8.2020: 68 מאומתים ו 207 מבודדים.

______________________

6.8.2020: 51 מאומתים ו- 199 מבודדים.

______________________

5.8.2020: 54 מאומתים ו- 213 מבודדים

______________________

4.8.2020: 62 חולים ו- 204 מבודדים.

______________________

3.8.2020: 64 מאומתים ו-187 מבודדים.

______________________

2.8.2020: 67 מאומתים ו- 177 מבודדים

______________________

29.7.2020: 97 מאומתים ו- 177 מבודדים

______________________

28.7.2020: 95 מאומתים ו- 165 מבודדים.

______________________

27.7.2020: 107 מאומתים ו- 179 מבודדים.

______________________

26.7.2020: 106מאומתים ו- 160 מבודדים.

______________________

23.7.2020: 117 מאומתים ו- 234 מבודדים.

______________________

22.7.2020: 117 מאומתים ו- 198 מבודדים.

______________________

21.7.2020: 109 מאומתים ו- 209 מבודדים

______________________

20.7.2020: 104 מאומתים ו- 199 מבודדים

______________________

19.7.2020: 102 מאומתים ו-216 מבודדים.

______________________

16.7.2020: 74 מאומתים ו- 19 מבודדים

______________________

15.7.2020: 59 מאומתים ו- 174 מבודדים.

______________________

14.7.2020: 57 מאומתים ו- 227 מבודדים.

______________________

13.7.2020: 52 מאומתים ו- 262 מבודדים.

______________________

12.7.2020: 46 מאומתים ו- 243 מבודדים.

______________________

9.7.2020: 33 מאומתים ו- 224 מבודדים.

______________________

8.7.2020 : 29 מאומתים ו- 213 מבודדים.

______________________

7.7.2020: 28 מאומתים ו- 223 מבודדים.

______________________

6.7.2020: 24 מאומתים ו- 164 מבודדים.

______________________

5.7.2020: 20 מאומתים ו- 179 מבודדים.

______________________

2.7.2020: 11 מאומתים ו- 180 מבודדים.

______________________

30.6.2020: 10 מאומתים ו- 184 מבודדים.

______________________

28.6.2020: 13 מאומתים ו- 317 מבודדים.

______________________

25.6.2020: 14 מאומתים ומעל 2000 מבודדים.

______________________

24.6.2020: 14 מאומתים ומעל 2000 מבודדים.

______________________

23.6.2020 : 13 מאומתים ומעל 2000 מבודדים.

______________________

18.6.20: 10 מאומתים וכ- 1100 מבודדים.

______________________

14.6.20: 7 מאומתים , כ- 700 מבודדים

______________________

13.6.20: 6 מאומתים כ-700 מבודדים.

______________________

11.6.20: 1 מאומתים ו- 70 מבודדים.

______________________

9.6.20: 2 מאומתים ו- 63 מבודדים.

______________________

7.6.20: מאומתים 1 ו-19 מבודדים.
______________________

2.6.20 : 2 מאומתים ו- 23 מבודדים.

______________________

10.5.20: 5 מאומתים ו- 4 מבודדים.

______________________

2.5.20: 8 מאומתים ו-7 מבודדים.

________________________

עדכון 24.4.20 : 9 מאומתים ו- 11 מבודדים.

_______________________

עדכון 20.4.20 : 6 מאומתים ו- 11 מבודדים במושבה.

6 חולים החלימו.

_______________________

עדכון מספר חולי קורונה במושבה:

נכון ליום 16.4.20:  7 מאומתים ו- 13 מבודדים.

*משרד הבריאות הפסיק להעביר לרשויות המקומיות את החקירות האפידימיולוגיות.

___________________________________________________________

מקומות שבהם שהו חולי קורונה מאומתים בפרדס חנה-כרכור
תאריך עדכון: 03/04/2020

___________________________________________________________

*הודעה לציבור - חולה קורונה  מספר 2198  היתה במגע עם חולה 979 וחולה 1276*>>>>

יום רביעי 25.3.20

חולה חדש ממחוז חיפה, בת 77 , מצב בריאותה טוב.

מקומות שהייה:

בתאריך 14.3.20 ביקרה במרכז מסחרי דוכן גן שמואל בין השעות: 11:00-14:00.

אותרו כל המגעים האישיים. הם התבקשו להיכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות ולדווח על כך באתר משרד הבריאות

http://bit.ly/MOH-Corona 

או במוקד משרד הבריאות בטלפון *5400

אם במהלך הבידוד מופיעים תסמינים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש להתקשר באופן מיידי למוקד 101 של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף

להנחיות בדבר אופן בידוד ביתי יש להכנס לאתר משרד הבריאות

 http://bit.ly/MOH-Corona**

החקירה האפידימיולוגית ממשיכה, ובאם יתגלו פרטים נוספים, הם יפורסמו לציבור.

המידע יהיה זמין לציבור רק באתר משרד הבריאות בכתובת:

http://bit.ly/MOH-Corona 

 

או בהודעות דובר רשמיות של משרד הבריאות:

https://t.me/MOHreport

 

•           בישומון (אפליקציה) CoronApp

****

אייל בסון

דובר משרד הבריאות

_______________________________________

*הודעה לציבור - חולה קורונה  נוסף- חולה מספר 1277 *>>>>

חולה מספר 1277  ממחוז חיפה,  אשה בת 22  חזרה מהפיליפינים  בתאריך  15.3.20 ומאז נמצאת בבידוד. מצב בריאותה טוב. 

טיסת קונקשיין   חברת Philippine Airlines ,מ- cebu לבנקוק  בתאריך  14.3.20 המראה 21:15 נחיתה בתאריך 15.3.20 בשעה 0:10
מספר טיסה 738

טיסת קונקשיין  מספר 271  חברת Aeroflot מבנקוק  למוסקבה  בתאריך 15.03.202, שעת המראה  בשעה  10:15 ושעת נחיתה בשעה 16:20 מספר הטיסה 271
טיסה חזור ממוסקבה לתל אביב חברת Aeroflot שעת המראה 19:40 שעת נחיתה 23:00 
מספר טיסה 504

מנתב"ג נסעה לביתה במונית. נהג המונית יאותר באופן פרטני 

אותרו כל המגעים האישיים ונתבקשו להכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות ולדווח על כך באתר משרד הבריאות: 
http://bit.ly/MOH-Corona 

או במוקד משרד הבריאות בטלפון *5400

אם במהלך הבידוד מופיעים תסמינים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש להתקשר באופן מיידי למוקד 101 של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף. 

להנחיות בדבר אופן בידוד ביתי יש להכנס לאתר משרד הבריאות: 
 http://bit.ly/MOH-Corona
**
החקירה האפידימיולוגית ממשיכה, ובאם יתגלו פרטים נוספים, הם יפורסמו לציבור.

המידע יהיה זמין לציבור רק באתר משרד הבריאות בכתובת:
http://bit.ly/MOH-Corona 

או בהודעות דובר רשמיות של משרד הבריאות:
https://t.me/MOHreport

•    בישומון (אפליקציה) CoronApp
**
אייל בסון
דובר משרד הבריאות

_________________________________________________

הודעה לציבור - חולה קורונה- חולה מספר >1359>>>>>>>>>

יום שני 23.3.2020
חולה בשנות השבעים לחייו ממחוז חיפה. מקור הדבקה לא ידוע.
מקומות שהייה: 
10.03.2020 בשעות 18:00-19:30 קריאת מגילה בית כנסת"אהבת שלום" רח' רביץ ירושלים.
13.03.2020 בשעות 17:30-18:30 תפילת שישי בבית הכנסת "אהבת שלום" רח' רביץ ירושלים.
14.03.2020 בשעות 08:00-09:00בית הכנסת "כתר לדוד".ירושלים.
14.03.2020 בשעות 18:00-19:00 בית הכנסת "אהבת שלום" רח"רביץ ירושלים.
14.03.2020 אוטובוס קו 942 מתחנה מרכזית ירושלים לתחנת גן שמואל בשעה 21:30
15.03.2020 סופר"ספיר"פרדס חנה בשעות 08:30-12:30.
15.03.2020 אוטובוס קו 3 מתחנת מוסקוביץ עד כיכר שמונה פרדס חנה בשעות 08:00-08:30.
15.03.2020 אוטובוס קו 3 מתחנת כיכר השמונה עד תחנת מוסקוביץ פרדס חנה בשעות 12:45-13:15 .
22.03.2020 אוטובוס קו 4 מתחנת מוסקוביץ עד רח' קדימה כרכור   בשעות 08:00-08:30 .
22.03.2020 אוטובוס קו 4 מתחנת קדימה כרכור עד תחנת מוסקוביץ בשעות 12:45-13:15 
22.03.2020 סופרמרקט שופרסל שלי  רח' קדמה כרכור בשעות 08:30-12:30 
22.03.2020 בית הכנסת "אור ישרים" דרך למרחב פרדס חנה בשעות 17:00-18:00.
22.03.2020 סופרמרקט שופרסל שלי רח' קדמה כרכור בשעות 08:30-12:30 

בני משפחה ומגעים הדוקים הודרכו באופן פרטני.

 כל מי שהיה במקומות הנ״ל בימים ובשעות שצויינו מתבקש להיכנס לבידוד ביתי לפי הוראת משרד הבריאות  ולדווח על כך באתר משרד הבריאות: 
http://bit.ly/MOH-Corona 
או במוקד משרד הבריאות בטלפון *5400
או במוקדי קופות החולים:
כללית 2700*
מכבי 3555*
מאוחדת 3833*
לאומית 507*

אם במהלך הבידוד מופיעים תסמינים של חום או שיעול או קושי בנשימה יש להתקשר באופן מידי למוקד 101 של מד״א על מנת לברר צורך בבדיקת הנגיף. 

להנחיות בדבר אופן בידוד ביתי יש להיכנס לאתר משרד הבריאות: 
http://bit.ly/MOH-Corona

החקירה האפידמיולוגית ממשיכה ובאם יתגלו פרטים נוספים, הם יפורסמו לציבור.

למידע רישמי, מאומת ומתעדכן:
*אתר משרד הבריאות:
http://bit.ly/MOH-Corona 
*טלגרם:
https://t.me/MOHreport
*יישומון (אפליקציה) CoronApp

*
אייל בסון
דובר משרד הבריאו