מנכ"ל המועצה: קובי אלון

טלפון: 077-9779738

מנהלת לשכת המנכ"ל:  מלי כץ

טלפון: 077-9779738

פקס: 077-9779730

דוא"ל: mancal@pardes-hanna-karkur.muni.il