תושבים יקרים,

שימו לב! החל מ- 2.8.2020 ימי פינוי גזם וגרוטאות חדשים.
כחלק מהליך שיפור השירות ושיפור חזות המרחב הציבורי המועצה נערכת לקראת שינוי וייעול קווי איסוף הגזם והגרוטאות, זאת לצד הגברת סבבי הפינוי החל מתחילת ספטמבר והסדרת כ- 120 עמדות גזם חדשות.

שימו לב! החל מתאריך 10.8.2020 נחל באכיפה מוגברת בנוגע לאיסוף הגזם והגרוטאות.

הקפידו להוציא את הגזם והגרוטאות אך ורק בימים הנקובים.

ימי הפינוי החדשים זמינים עבורכם באתר המועצה.

 

שומרים על מושבה נקייה

שלכם, אגף שפ"ע

גזם לאתר