ימי פינוי גזם וגרוטאות חדשים.

שומרים על מושבה נקייה

שלכם, אגף שפ"ע