תקנון זה בא להסדיר את התנאים החלים על הגולש בעת השימוש בדף הפייסבוק של מועצה מקומית פרדס חנה כרכור. התקנון מגדיר את היחסים בין המועצה לבין הגולש בעמוד הפייסבוק (להלן: מועצה מקומית פרדס חנה כרכור ו- או "הנהלת הדף").

 1. אין לפרסם בעמוד הפייסבוק מידע או פרטים או קישורים לאתרים אחרים בלתי חוקיים, לרבות: מידע בעל אופי בוטה, אלים, מיני, טורדני, מעליב, עוין, מזיק, מאיים, גס, גזעני, העלול לפגוע ברגשות הציבור, ו/או העלול להיחשב כלשון הרע, פוגע בפרטיות, לרבות הפצת דואר "זבל", ו/או מידע למטרות פרסום ו/או מסחר ו/או קידום מכירות וכיו"ב, תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים או הפרה אחרת של הדין הישראלי. במקרים כאמור המועצה/ הנהלת הדף שומרת לעצמה את הזכות להסיר לאלתר נוסח שאינו ראוי/ אינו עומד בתקנון.
 2. תושב/ת אשר העלו תגובה שאינה הולמת (המפורט בסעיף 1) תגובתם תימחק והם יחסמו מכניסה לדף הפייסבוק של המועצה.
 3. פנייה בדף הפייסבוק אינה מהווה תחליף לפנייה למוקד המועצה (מוקד 106 ) בשעת הצורך או בשעת חרום. פניות דחופות יש להפנות ישירות למוקד 106 שזמין 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. בכל מקרה, הנהלת הדף רשאית להפנות את הפונה ישירות למוקד המועצה להמשך מתן מענה, תיעוד הפניה וטיפולה.
 4. דף הפייסבוק פתוח לכתיבת הודעות חדשות בלבד. תגובות שאינן קשורות ו/או לא רלוונטיות לפוסט ו/או תגובות זהות החוזרות על עצמן, יוסרו ו/או יחסמו ע"י הנהלת הדף.
 5. לא יינתן מענה לגולשים שאינם מזדהים בשמם.
 6. המידע המופיע בדף הפייסבוק, הינו בגדר שירות לגולשים ונמסר באופן כללי בלבד, ואין לראות במידע זה תחליף למידע רשמי אחר מטעם המועצה, או תחליף להתייעצות מול מומחה והם אינם מחייבים את המועצה לכל דבר ועניין.
 7. אין בדף הפייסבוק תחליף לשירות הניתן לתושב במסגרת פעילות האגפים והמחלקות. שאלות מקצועיות ופניות תושבים יתקבלו בשעות פעילות המועצה (שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות מעודכנים באתר האינטרנט של המועצה).
 8. גולש החש כי הודעה המפורסמת בדף הפייסבוק עלולה לפגוע בו או בזכויותיו, יפנה במידית להנהלת האתר שתבדוק את אפשרות הסרת ההודעה, בהתאם לתקנון זה ולהוראות הדין.
 9. בדף הפייסבוק יתכן ויופיעו תכנים של צדדים שלישיים, או שתהיה אליהם נגישות דרך קישורים בדף. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצדדים שלישיים. המועצה האזורית חוף הכרמל אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים לרבות נכונותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם , עדכנותם, משמעויותיהם והשלכותיהם .
 10. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן בו הוא עושה שימוש בשירות. המועצה המקומית פרדס חנה כרכור עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של דף הפייסבוק. יחד עם זאת המועצה אינה מתחייבת ששירותי הדף לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני נזקים , קלקולים, תקלות או כשלים והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת ועוד.
 11. המועצה המקומית פרדס חנה כרכור אינה מתחייבת שהמידע שניתן בדף הפייסבוק, או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש בעזרת שירותי הדף יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו . 
 12. אין בדף הפייסבוק כדי לשמש אסמכתא ו/ או ראיה משפטית לכל דבר ועניין.
 13. על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מתנאי תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים לכך.
 14. כל הודעה (פוסט) המתפרסמת בדף הפייסבוק הינה על אחריותו המלאה של בעליה והוא מחויב לפעול ע"פ כללי האתיקה וחוקי מדינת ישראל. בכל מקרה המשתמש בלבד הוא שיישא באחריות לאופן בו הוא מגיב/ עושה שימוש בשירות דף הפייסבוק.
 15. יובהר כי עם כניסת הגולש לדף הפייסבוק הי הוא מאשר כי קרא בעיון את הוראות תקנון זה, הוא מסכים להוראותיו והוא מוותר באופן מפורש על כל טענה לרבות בדבר קיומו של נזק מכל סוג שהוא, כתוצאה מהטעיה, שיבוש, מידע לא מדויק, תכנים לא ראויים, הערות פוגעניות מכל סוג אשר פורסמו בדף הפייסבוק ע"י גולשים או ע"י הנהלת הדף.
 16. הנהלת הדף רשאית בכל עת לסגור את דף הפייסבוק או לשנות את התקנון ע"פ שיקול דעתה.
 17. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.