אם השימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את השימוש בתכנית המתאר או התכנית המפורטת החלה על האזור (תב"ע), יידרש בעל העסק לקבל מהוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965.
השימוש החורג הינו במסגרת הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל העסק וייעשה לבקשת בעל העסק בוועדה לתכנון ובנייה פרדס-חנה-כרכור.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

בחזרה אחורה - מבוא לרישוי עסקים