צו רישוי עסקים

קישור לצו רישוי עסקים
 

מפרט אחיד

קישור למפרט אחיד
* המפרט יעודכן בשוטף בהתאם לכל שינוי או עדכון במדיניות המועצה.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים