לעיון בתקציב הרגיל המלא והמפורט

קישור לתכנית הפיתוח לשנת 2018