במטרה ליעל ולזרז את תהליך הרישוי  ולשפר את השרות לאזרח, הטיל שר הפנים על רשויות  הרישוי ונותני האישור הגבלות זמן לטיפול בבקשה לרשיון/ היתר זמני,  או לחוות דעת מקדמית, כך שכל גורמי הרישוי ונותני האישורים מחויבים להשיב על כל הפניות אליהם בזמן קצוב כמפורט בסרגלי הזמנים המפורטים להלן: פרטים נוספים לגבי  לוחות  הזמנים ניתן לקבל ברשות המקומית.
 

סרגל זמנים לבקשה והנפקת רשיון:

 

נושא
טיפול ברשות המקומית
טיפול גורמי ונותני אישור
טיפול המועצה להנפקת רשיון
זמן מינימום
21 ימים
30 ימים
7 ימים
זמן מקסימום
45 ימים
90 ימים
7 ימים
 
זמנים אלה מתבססים על כך שמגיש הבקשה עומד בכל דרישות החוק ואין כל עיכוב מצד מגיש הבקשה.
עיכוב מצד מגיש הבקשה תאריך את זמן הטיפול בבקשה וסרגל הזמנים ישתנה בהתאם.
 

סרגל זמנים לחידוש רשיון:

הגורם המטפל
הרשות המקומית
נותני האישור
הרשות המקומית
פעולה
רשות הרישוי מודיעה לנותני האישור
תשובת נותני האישור לרשות המקומית
הודעה לבעל רשיון תקופתי/זמני על הנפקת רשיון (מחייב את בעל הרשיון בהצהרה ותשלום אגרה) או לחילופין דחיית הבקשה
זמן
60 יום לפני סיום תוקף הרשיון
90 יום לפני סיום תוקף הרשיון
14 יום לפני סיום תוקף הרשיון

 

הערה:
סרגל הזמנים לחידוש הרשיון מתבסס על כך שהליך החידוש תקין ועומד בכל דרישות החוק ותנאי גורמי ונותני האישור.

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים