מהי תכנית העסק ומתי מגישים אותה?
הגשת בקשה לרשיון כרוכה בהצגת תכניות העסק, ומסמכים המעידים על אחיזה במקום. תכניות העסק צריכות להיות תואמות את המציאות הקיימת בשטח. במידה וקיים תיק לעסק (בשל עסק קודם) ניתן להיעזר במידע הקיים במשרדי מחלקת רישוי עסקים ולצורך בדיקה זו ניתן לפנות למהנדס המועצה.
אם מדובר בעסק חדש יהיה צורך בהכנת תכנית ע"י בעל מקצוע מוסמך. רצוי להיוועץ עמנו טרם הכנת התכנית ובכדי לקבל דגשים שצריכים לבוא לידי ביטוי בתכנית.
תכנית העסק צריכה לכלול את הפרמטרים הבאים:
  • תרשים סביבה – תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה 1:2500
  • תרשים מגרש (מפה מצבית)- תיאור המגרש שבו נמצא העסק על כל מתקניו, בקנה מידה 1:250
  • תכנית העסק-  תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט והמערכות השונות בקנה מידה 1:100
  • חתך המתאר את המבנה האנכי של העסק בקנה מידה 1:100
בעסקי מזון יש לצרף תכנית מפורטת של המטבח ופנים העסק בקנה מידה 1:50 ופרשה טכנית. בנוסף, בעסקי מזון יש להתייחס גם לנושאים הבאים:
פירוט של המחסן, מידות משטחי העבודה, חיבור למים וביוב, פינוי שפכים, וכל דרישה נוספת שתוצג ע"י משרד הבריאות.
עסקים עתירי סיכון יידרשו גם לתכנית בטיחות. יש להוסיף לתכנית נספח בטיחות עם אלמנטים בטיחותיים כגון ברזי כיבוי אש, רוחב פתחים, פתחי חירום ועוד. 
זכרו: הנכם אחראים להכנת מסמכי הבקשה לרשיון.

 

 

בחזרה לדף הראשי - רישוי עסקים

חזרה לדף הקודם - השלבים בתהליך הרישוי