יישום תוכנית עבודה שנתית לפי דרישות משרד החינוך.

  • ביצוע ביקורים וביקורות במוסדות חינוך וגני ילדים.
  • עריכת תרגילים במהלך השנה על-פי הוראות משרד החינוך. 
  • סימולציות לתרחישים שונים.
  • הדרכה והשתלמויות לעובדי הוראה: מנהלים , מורים, עוזרים  לביטחון ושרתים בנושאי ביטחון והיערכות לשעת חירום,הכנת המוסד החינוכי.
  • רענון נוהלי ביטחון למאבטחים.
  • עריכת כנסים למאבטחים ומתן הנחיות.
  • הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך באמצעות קבלן.
  • הפעלת ניידת מוסדות חינוך באמצעות קבלן.

פבל שטיין
מנהל מח' בטחון, מח' בטיחות ונגישות, קב"ט מוס"ח
077-9779741