• קבלת הנחיות שוטפות, יישום נהלים ופקודות היערכות.
  • אחזקת מקלטים .
  • ביקורות צופרים  מול פיקוד העורף.
  • הכנת תקציב הג"א.