• התקנת מערכת אזעקה במבני המועצה.
  • התקנת מערכות אזעקה ומצוקה במוסדות חינוך.
  • טיפול בתקלות ואחזקה שוטפת.