תחומי אחריות המחלקה:

גיבוש התוויית וביצוע מדיניות המועצה בתחום התב''רים.

ניהול תקציב בלתי רגיל, בקרה על תקציבי הפיתוח באופן שוטף ודיווח למשרדי הממשלה, הפעלה והכרה של תקציב המועצה

קשר שוטף עם כלל  משרדי הממשלה, מפעל הפיס, קק"ל ועוד.

הגשת קולות קוראים לגיוס תקציבים בעבור פרוייקטים יעודיים

אודליה לוי
ממונה על המכרזים וההכנסות מתקציבים בלתי רגילים
077-9779761