קישור לחוק חופש המידע 

חוק חופש המידע - דוח שנתי 2016 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 

רשימת מאגרי המידע ברשות, כפי שנרשם במשרד הפנים

רשימת מאגרי המידע ברשות, כפי שנרשם במשרד הפנים
גבייה 700026729
שכר עובדים וגמלאים 700026742
חינוך 700026736
קידום נוער 990052735
רווחה 700032041
מוקד פניות תושבים 700038279