קישור לחוק חופש המידע 

חוק חופש המידע - דוח שנתי 2016 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

הממונה על חוק חופש המידע - רו"ח רן גלר, טלפון:  077-9779779  פקס: 077-9779778 
דוא"ל g.ran@pardes-hanna-karkur.muni.il

 

רשימת מאגרי המידע ברשות, כפי שנרשם במשרד הפנים

רשימת מאגרי המידע ברשות, כפי שנרשם במשרד הפנים
גבייה 700026729
שכר עובדים וגמלאים 700026742
חינוך 700026736
קידום נוער 990052735
רווחה 700032041
מוקד פניות תושבים 700038279