הודעה  לגופים  ציבוריים בנושא  תמיכות  הרשות  לשנת  2021

  • המועצה המקומית  מודיעה  בזאת,  כי כוללת  בתקציבה  לשנת  2021   הקצאת  משאבים כספיים לתמיכה בעמותות  הרשומות כחוק והפועלות שלא למטרת רווח ביישוב ולמען תושביו.
  • מתן התמיכה כפוף לאישור התקציב השנתי  על ידי מליאת המועצה ומשרד הפנים.  כמו כן, נדרש  אישור הוועדה המקצועית ומליאת המועצה, בהתאם לנוהל מתן תמיכות שפורסם  בחוזר מנכ"ל משרד  הפנים  מס'   4/2006.
  • יודגש,  כי למרות האמור לעיל,  אין  וודאות  כי  ייקבע תקציב לנושא  התמיכה  ו/או  מה  יהיה שיעורו.
  • טופסי בקשה לתמיכה ניתן להגיש באתר  האינטרנט  של המועצה  בכתובת:  https://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/254/

       כמו כן,  מפורסמים  באתר הרשות,  תבחינים  לתמיכות  לשנת  2021. לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז ועדת התמיכות
       במייל  [email protected]  או בטלפון 077-9779738

 יודגש,  כי  המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה  לשנת  2021   הינו 15.6.2021. הארכה עד למועד 24.6.2021 בשעה 12:00

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הנ"ל,  או בקשות שלא צורפו אליהן כל המסמכים שחובה לצרפם, לא תטופלנה  כלל,  אלא  אם כן  קיימות  נסיבות  מיוחדות  המצדיקות  זאת.

 

יוסי סילמן

מנכ"ל המועצה

יו"ר הועדה

 

 

אישורים וטפסים למילוי:

*על מנת להגיש בקשה מקוונת יש להוריד את הקבצים לחתום ולשייך לטופס המקוון

 

להגשה מקוונת למתן תמיכות לחצו כאן