ועדת הנהלה (חובה)

 • הגר פרי יגור – ראש המועצה
  טלפון: 5 / 077-9779703 , 052-5865787
  אימייל:  [email protected]
 • יואב קעטבי - סגן וממלא מקום ראש המועצה 
  טלפון: 052-5213935
  אימייל: [email protected]
 • אפריים מעודה – סגן ראש המועצה
  טלפון: 050-5262534
  אימייל: [email protected]
 • יעקב צדקה - סגן ראש המועצה
  טלפון: 050-8732000
  אימייל: [email protected]
 • אביעד סיני  
  טלפון: 052-3278091
  אימייל: [email protected]
 • אורי פרץ 
  טלפון: 052-9288888
  אימייל: [email protected]
 • נתנאל קסטן
  טלפון: 050-7657943
  אימייל[email protected]
 • דוד כמוס
  טלפון: 050-6779192
  אימייל: [email protected]
 • נחום גנצרסקי 
  טלפון: 052-6603427
  אימייל: [email protected]
 • נחמיה מנצור 
  טלפון: 052-2388915
  אימייל: [email protected]


ועדת מכרזים (חובה)


נציג בועדה חקלאית (חובה)

ועדת ביקורת (חובה)

 

ועדת מל"ח/פס"ח (חובה)

 

ועדת הנחות (חובה)

 

ועדת ערר לעניין ארנונה (חובה) (2 הרכבים)
החלטת ועדת ערר בעניין אנה לוטן בע"מ לשנת 2011 

 • עו"ד לריסה רובין - יו"ר
 • חיה בן צבי - נציגת ציבור
 • אווה גל - נציגת ציבור
 • עו"ד שי שלומי - יו"ר
 • מרגנית כתבי אזולאי - נציגת ציבור 
 • אורלי מרדכי - נציגת ציבור

 

ועדה לאיכות הסביבה (חובה)

 • אביעד סיני - יו"ר הועדה 
  טלפון: 052-3278091
  אימייל: [email protected]
 • טל דנטס
  טלפון: 052-8456579
  אימייל: [email protected]
 • מור עמר כהן
  טלפון: 050-5364175
  אימייל: [email protected]
 • נחמיה מנצור - חבר ועדה
  טלפון: 052-2388915
  אימייל: [email protected]
 • אייל כגן – חבר ועדה
  טלפון: 052-2469793
  אימייל: [email protected]

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (חובה)

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (חובה)

 • יוני חכימי - יו"ר הועדה
  טלפון: 052-6101160
  אימייל: [email protected]
 • אפריים מעודה
  טלפון: 050-5262534
  אימייל: [email protected]

 

ועדה למיגור אלימות (חובה)

 • אורי פרץ - יו"ר ועדה
  טלפון: 052-9288888
  אימייל: [email protected]
 • יואב קעטבי - סגן וממלא מקום ראש המועצה 
  טלפון: 052-5213935
  אימייל: [email protected]
 • טל דנטס 
  טלפון: 052-8456579
  אימייל: [email protected]
 • דוד כמוס
  טלפון: 050-6779192
  אימייל: [email protected]
 • יוני חכימי
  טלפון: 052-6101160
  אימייל: [email protected]


ועדה לשימור אתרים (חובה)


ועדת בטחון (חובה)


ועדת רווחה (רשות)

 

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים (רשות)

 • נחמיה מנצור - יו"ר הועדה
  טלפון: 052-2388915
  אימייל: [email protected]
 • דוד כמוס
  טלפון: 050-6779192
  אימייל: [email protected]
 • אייל כגן
  טלפון: 052-2469793
  אימייל: [email protected]
   
 • קריטריונים להנצחה ביישוב כפי שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס' 22 (2/15) ביום 12.2.15:

ועדת שמות והנצחה תמליץ למועצה על שמות לרחובות, כיכרות, גנים, בתי ספר ומבנים ציבוריים.

 1. כל בקשה תידון בנפרד.
 2. תהיה אפשרות להנצחת אנשי ציבור אשר תרמו למען המושבה.
 3. שמות אישים ציבוריים יונצחו ברחובות , בתי ספר או מבני ציבור, לאחר דיון בוועדה.
 4. עיצוב ותכנון אתרי הנצחה יקבעו בתיאום בין הוועדה , מהנדס המועצה והתורמים.
 5. תהיה אפשרות להנצחה לאנשים אשר חרפו נפשם למען המושבה.
 6. תהיה אפשרות הנצחה במימון חלקי או מלא של התושבים בשטחים קיימים. כל הנצחה תעשה בתיאום עם היזמים והמועצה מראש.
 7. אין להחליף שם היסטורי או אישי באתר הנצחה קיים.
 8. משפחות אשר יבחרו להנציח את יקירם אשר נפטר, יוכלו לעשות זאת בדרך של פעילות קהילתית פתוחה לציבור.
 9. הנצחה על גבי מבנים, כיכרות, או מקום אחר תעשה בדרך אחידה שתקבע ע"י הוועדה .בכיתוב אחיד.
 10. כל הרחובות בפרדס חנה כרכור יקראו ע"ש צמחים, כלי נגינה, מאורעות בארץ ישראל, לפי החלטות שנעשו בוועדות בשנים עברו.
 11. כל גני הילדים בישוב יקראו על שם פרחים, עצים, בעלי חיים.
 12. כל גני השעשועים בישוב יקראו על שמות סיפורי ילדים.
 13. תהיה אפשרות לשינוי בקריטריונים במקרים מיוחדים בהתאם להחלטות הוועדה. 
 14. דיון בבקשות להנצחה יידונו לא לפני תום 5 שנים מיום הפטירה.

 


פורום חינוך יישובי


תרבות, אמנות וספורט

מחזיקי תיקים וסמכויות

 • אפריים מעודה - סמכות בתחום תפעול ופיקוח
  טלפון: 050-5262534
  אימייל: [email protected]
 • יעקב צדקה - מחזיק תיק שפ"ע ותברואה
  טלפון: 050-8732000
  אימייל: [email protected]
 • אביעד סיני  - מחזיק תיק שת"פ אזורי
  טלפון: 052-3278091
  אימייל: [email protected]

וועדת אזרחים וותיקים (וועדת רשות)

יו"ר הוועדה – חבר מועצה נחום גנצרסקי

עובדי המועצה-

 • ברששת תמי
 •  פרסמן ענת
 • שטיין פבל

נציגי ציבור-

 • בן-צבי חיה
 • ברקאי שלמה
 • גונן רחל
 • גורש צבי
 • דקל אורנה
 • הרמן חנה
 • לוי יוסי
 • ציון שלי
 • צין משה
 • קליגר יואב
 • קפלן-פורנקו  לירון
 • רז רוני
 • תימור אביבה