ועדת הנהלה (חובה)

 • ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא – ראש המועצה
 • מיכה מגידש - סגן וממלא מקום ראש המועצה 
 • חיה בן צבי – סגנית ראש המועצה
 • אלי אטיאס – סגן ראש המועצה 
 • הרב יעקב צדקה –סגן ראש המועצה 
 • שרון בן צור – חברת מועצה
 • רינה רונן – חברת מועצה
 • נחמיה מנצור – חבר מועצה

 


ועדת מכרזים (חובה)

 • אלי אטיאס – סגן ראש המועצה/יו"ר הועדה,  
  דוא"ל: a.eli@pardes-hanna-karkur.muni.il, טל' נייד 052-8889691
 • מרכזת הועדה ומנהלת המכרזים – גב' זיוה דסקל, 
  דוא"ל: d.ziva@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 0779779763
 • מיכה מגידש - סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • אבי כאכון- חבר מועצה
 • רון לירם - חבר מועצה
 • שרון בן צור - חברת מועצה


נציג בועדה חקלאית (חובה)

      * אבי כאכון - חבר מועצה, דוא"ל avikakun@gmail.com טל' נייד 052-8901951
 

ועדת ביקורת (חובה)

 • הגר פרי יגור - חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל hagar.phk@gmail.com ,טל' נייד 052-3393796
 • רון לירם - חבר מועצה
 • מבקר המועצה וממונה ותלונות הציבור - רו"ח אלי יוספין, דוא"ל y.eli@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 077-9779713

 

ועדת מל"ח/פס"ח (חובה)

 

ועדת הנחות (חובה)

 • נחמיה מנצור - חבר מועצה/ יו"ר הועדה דוא"ל nehemiah_ma@walla.com נייד 0522388915
 • חיה בן צבי - סגנית ראש המועצה 
 • רון לירם - חבר מועצה
 • מרכזת הועדה –  לימור לוי ,טל' 077-9779300 דוא"ל l.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il

 

ועדת ערר לעניין ארנונה (חובה)

מרכזת הועדה – סיון עמל, טל' 077-9779300
החלטת ועדת ערר בעניין אנה לוטן בע"מ לשנת 2011 

 

ועדה לאיכות הסביבה (חובה)

 • מיכה מגידש - סגן וממלא מקום ראש המועצה / יו"ר הועדה דוא"ל megidishm@014.net.il טל' נייד 053-7719338
 • חיה בן צבי - סגנית ראש המועצה
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה
 • רון לירם - חבר מועצה
 • מרכז הועדה – אייל שני, דוא"ל s.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779841/5

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (חובה)

 • רינה רונן , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל rina.phk@gmail.com ,טל' נייד 054-4273648
 • חיה בן צבי - סגנית ראש המועצה
 • מרכז הועדה – יהודה וקנין , דוא"ל v.yehuda@pardes-hanna-karkur.muni.il ,טל' 077-9779905
   

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (חובה)

 • אבי כאכון , חבר מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל avikakun@gmail.com ,טל' נייד 052-8901951
 • שרון בן צור - חברת מועצה
 • מרכזת הועדה –  תמר הדר, דוא"ל h.tamar@pardes-hanna-karkur.muni.il , טל' 077-9779415

 

 • ועדה למיגור אלימות (חובה)
 • מיכה מגידש - סגן ראש המועצה וממלא מקום ראש המועצה/ יו"ר הועדה דוא"ל megidishm@014.net.il טלפון 053-7719338
 • הרב יעקב צדקה - סגן ראש המועצה
 • אבי כאכון - חבר מועצה
 • מרכז הועדה – יעקב סלוים, דוא"ל s.yakov@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779741/3/5


ועדה לשימור אתרים (חובה)

 • הרב יעקב צדקה סגן ראש המועצה / יו"ר הועדה דוא"ל 8732000@gmail.com טל' 050-8732000
 • רינה רונן - חברת מועצה
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה
 • הגר פרי יגור - חברת מועצה
 • מרכז הועדה – אדר' אריה רפפורט, דוא"ל r.arye@pardes-hanna-karkur.muni.il  ,טל' 077-9779903


ועדת בטחון (חובה)


ועדת רווחה (רשות)

 • מרכזת הועדה –  תמי ברששת, דוא"ל b.tami@pardes-hanna-karkur.muni.il ,טל' 077-9779403
 • חיה בן צבי - סגנית ראש המועצה
 • הרב יעקב צדקה - סגן ראש המועצה 
 • הגר פרי יגור - חברת מועצה

 

ועדת התחדשות עירונית (רשות)

 

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים (רשות)

 • רינה רונן , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל rina.phk@gmail.com , טל' נייד 054-4273648
 • ​חיה בן צבי - סגנית ראש המועצה 
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה
 • מרכז הועדה – יהודה וקנין, דוא"ל v.yehuda@pardes-hanna-karkur.muni.il  , טל' 077-9779905

 

 • קריטריונים להנצחה ביישוב כפי שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס' 22 (2/15) ביום 12.2.15:

ועדת שמות והנצחה תמליץ למועצה על שמות לרחובות, כיכרות, גנים, בתי ספר ומבנים ציבוריים.

 1. כל בקשה תידון בנפרד.
 2. תהיה אפשרות להנצחת אנשי ציבור אשר תרמו למען המושבה.
 3. שמות אישים ציבוריים יונצחו ברחובות , בתי ספר או מבני ציבור, לאחר דיון בוועדה.
 4. עיצוב ותכנון אתרי הנצחה יקבעו בתיאום בין הוועדה , מהנדס המועצה והתורמים.
 5. תהיה אפשרות להנצחה לאנשים אשר חרפו נפשם למען המושבה.
 6. תהיה אפשרות הנצחה במימון חלקי או מלא של התושבים בשטחים קיימים. כל הנצחה תעשה בתיאום עם היזמים והמועצה מראש.
 7. אין להחליף שם היסטורי או אישי באתר הנצחה קיים.
 8. משפחות אשר יבחרו להנציח את יקירם אשר נפטר, יוכלו לעשות זאת בדרך של פעילות קהילתית פתוחה לציבור.
 9. הנצחה על גבי מבנים, כיכרות, או מקום אחר תעשה בדרך אחידה שתקבע ע"י הוועדה .בכיתוב אחיד.
 10. כל הרחובות בפרדס חנה כרכור יקראו ע"ש צמחים, כלי נגינה, מאורעות בארץ ישראל, לפי החלטות שנעשו בוועדות בשנים עברו.
 11. כל גני הילדים בישוב יקראו על שם פרחים, עצים, בעלי חיים.
 12. כל גני השעשועים בישוב יקראו על שמות סיפורי ילדים.
 13. תהיה אפשרות לשינוי בקריטריונים במקרים מיוחדים בהתאם להחלטות הוועדה. 
 14. דיון בבקשות להנצחה יידונו לא לפני תום 5 שנים מיום הפטירה.

 

ועדה ולקליטת עליה (רשות)


ועדת חינוך (רשות)

 • שרון בן צור , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל sharonbentsur2013@gmail.com  , טל' נייד 052-2316777
 • מיכה מגידש - סגן וממלא מקום ראש המועצה 
 • רון לירם - חבר מועצה
 • מרכזת הועדה – אילנה זגול , דוא"ל z.ilana@pardes-hanna-karkur.muni.il   , טל' 077-9779953
   


ועדת אירועים (רשות)

 • רינה רונן , חברת מועצה/יו"ר הועדה, דוא"ל rina.phk@gmail.com , טל' נייד 054-4273648
 • נחמיה מנצור - חבר מועצה
 • חיה בן צבי - סגנית ראש המועצה
 • אבי כאכון - חבר מועצה
 • מרכזת הועדה – ענת אלקבץ, טל' 04-6378551 , 077-7378501