ועדת הנהלה (חובה)

 


ועדת מכרזים (חובה)


נציג בועדה חקלאית (חובה)

ועדת ביקורת (חובה)

 

ועדת מל"ח/פס"ח (חובה)

 

ועדת הנחות (חובה)

 • יעקב צדקה - יו"ר הועדה
  טלפון: 050-8732000
  אימייל: 8732000@gmail.com
 • מור עמר כהן
  טלפון: 050-5364175
  אימייל: Cm97@walla.co.il

 

ועדת ערר לעניין ארנונה (חובה) (2 הרכבים)
החלטת ועדת ערר בעניין אנה לוטן בע"מ לשנת 2011 

 • עו"ד לריסה רובין - יו"ר
 • נחום גנצרסקי - נציג ציבור
 • אווה גל - נציגת ציבור
 • עו"ד שי שלומי - יו"ר
 • מרגנית כתבי אזולאי - נציגת ציבור 
 • אורלי מרדכי - נציגת ציבור

 

ועדה לאיכות הסביבה (חובה)

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (חובה)

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (חובה)

 

ועדה למיגור אלימות (חובה)


ועדה לשימור אתרים (חובה)


ועדת בטחון (חובה)


ועדת רווחה (רשות)

 

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים (רשות)

 

 • קריטריונים להנצחה ביישוב כפי שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס' 22 (2/15) ביום 12.2.15:

ועדת שמות והנצחה תמליץ למועצה על שמות לרחובות, כיכרות, גנים, בתי ספר ומבנים ציבוריים.

 1. כל בקשה תידון בנפרד.
 2. תהיה אפשרות להנצחת אנשי ציבור אשר תרמו למען המושבה.
 3. שמות אישים ציבוריים יונצחו ברחובות , בתי ספר או מבני ציבור, לאחר דיון בוועדה.
 4. עיצוב ותכנון אתרי הנצחה יקבעו בתיאום בין הוועדה , מהנדס המועצה והתורמים.
 5. תהיה אפשרות להנצחה לאנשים אשר חרפו נפשם למען המושבה.
 6. תהיה אפשרות הנצחה במימון חלקי או מלא של התושבים בשטחים קיימים. כל הנצחה תעשה בתיאום עם היזמים והמועצה מראש.
 7. אין להחליף שם היסטורי או אישי באתר הנצחה קיים.
 8. משפחות אשר יבחרו להנציח את יקירם אשר נפטר, יוכלו לעשות זאת בדרך של פעילות קהילתית פתוחה לציבור.
 9. הנצחה על גבי מבנים, כיכרות, או מקום אחר תעשה בדרך אחידה שתקבע ע"י הוועדה .בכיתוב אחיד.
 10. כל הרחובות בפרדס חנה כרכור יקראו ע"ש צמחים, כלי נגינה, מאורעות בארץ ישראל, לפי החלטות שנעשו בוועדות בשנים עברו.
 11. כל גני הילדים בישוב יקראו על שם פרחים, עצים, בעלי חיים.
 12. כל גני השעשועים בישוב יקראו על שמות סיפורי ילדים.
 13. תהיה אפשרות לשינוי בקריטריונים במקרים מיוחדים בהתאם להחלטות הוועדה. 
 14. דיון בבקשות להנצחה יידונו לא לפני תום 5 שנים מיום הפטירה.

 

גמלאים ונגישות


פורום חינוך יישובי


תרבות, אמנות וספורט

מחזיקי תיקים וסמכויות

 • אייל כגן - סמכות בתחום תיירות וקהילה
  טלפון: 052-2469793
  אימייל: Eyal.kagan@gmail.com
 • אפריים מעודה - סמכות בתחום תפעול ופיקוח
  טלפון: 050-5262534
  אימייל: Efraimmauda1@walla.co.il
 • יעקב צדקה - מחזיק תיק שפ"ע ותברואה
  טלפון: 050-8732000
  אימייל: 8732000@gmail.com
 • אביעד סיני  - מחזיק תיק שת"פ אזורי
  טלפון: 052-3278091
  אימייל: aviad@aviadsinai.co.il
 • אבי אמתי - מחזיק תיק בנושא בעלי צרכים מיוחדים
  טלפון: 050-8358000
  אימיילamitaitrip@gmail.com