ועדת הנהלה (חובה)


ועדת מכרזים (חובה)

 

ועדת מל"ח/פס"ח (חובה)

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור 

 • נחמיה מנצור – יו"ר
  טלפון: 052-2388915
  אימייל[email protected]
 • עו"ד אביעד סיני
  טלפון: 052-3278091
  אימייל[email protected]
 • עו"ד אייל כגן
  טלפון: 053-5202752
  אימייל[email protected]
 • נתנאל קסטן
  טלפון: 050-7657943
  אימייל[email protected]
 • יהודה וקנין – מזכיר הוועדה
  טלפון  077-9779905
  אימייל  [email protected]

ועדה לענייני ביקורת

 

ועדה לאיכות הסביבה

ועדה לשימור אתרים (חובה)

ועדת הנחות

ועדה למיגור אלימות

ועדת בטחון

ועדת חינוך (רשות)

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים (רשות)

 • נחמיה מנצור – יו"ר
  טלפון: 052-2388915
  אימייל[email protected]
 • עו"ד אביעד סיני
  טלפון: 052-3278091
  אימייל[email protected]
 • עו"ד אייל כגן / מ"מ ד"ר עירית רותם
  טלפון: 053-5202752
  אימייל[email protected]
 • נתנאל קסטן
  טלפון: 050-7657943
  אימייל[email protected]
 • יעקב צדקה
  טלפון: 050-8732000
  אימייל[email protected]
 • יהודה וקנין – מזכיר הועדה
  טלפון:  077-9779905
  אימייל:  [email protected]

ועדת רווחה (רשות)

ועדת גמלאים ונגישות (רשות)

ועדת תרבות ואומנות (רשות)

ועדת צרכים מיוחדים

 

ועדת ספורט (רשות)

ועדת קהילה (רשות)

 

ועדה להוגנות מגדרית

 • ד"ר עירית רותם
  טלפון: 052-2966538
  אימייל[email protected]
 • יעל כהן פארן
  טלפון: 052-2728390
  אימייל[email protected] 
 • אורי פרץ
  טלפון: 052-9288888
  אימייל: [email protected]
 • יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה
  טלפון 04-6370709
  אימייל  [email protected]

 

ועדת תחבורה (רשות)

מחזיקי תיקים וסמכויות

 • עו"ד אייל כגן - מחזיק תיק הנדסה, ומחזיק תיק קהילה תרבות ואירועים
  טלפון: 052-2469793, 077-9779715
  אימייל[email protected]
 • עו"ד אביעד סיני - מחזיק תיק שפ"ע, ומחזיק תיק רישוי עסקים
  טלפון: 052-3278091
  אימייל[email protected]
 • ד"ר רותם עירית - מחזיקת תיק חדשנות, סגנית מחזיק תיק קהילה
  טלפון: 052-2966538
  אימייל[email protected]
 • נחום גנצ'רסקי- מחזיק תיק אזרחים וותיקים
  טלפון: 052-6603427
  אימייל[email protected]
 • מעיין כהן אלדר - מחזיקת תיק נטיעת עצים, מחזיקה במשותף בתיק ניהול שטחים פתוחים במסגרת הוועדה החקלאית
  טלפון: 054-6410456
  אימייל[email protected]