ועדת הנהלה (חובה)


ועדת מכרזים (חובה)


נציג בועדה חקלאית (חובה)

ועדת ביקורת (חובה)

 

ועדת מל"ח/פס"ח (חובה)

 

ועדת הנחות (חובה)

 

ועדת ערר לעניין ארנונה (חובה) (2 הרכבים)
החלטת ועדת ערר בעניין אנה לוטן בע"מ לשנת 2011 

 • עו"ד לריסה רובין - יו"ר
 • חיה בן צבי - נציגת ציבור
 • אווה גל - נציגת ציבור
 • עו"ד שי שלומי - יו"ר
 • מרגנית כתבי אזולאי - נציגת ציבור 
 • אורלי מרדכי - נציגת ציבור

 

ועדה לאיכות הסביבה (חובה)

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (חובה)

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (חובה)

 

ועדה למיגור אלימות (חובה)


ועדה לשימור אתרים (חובה)


ועדת בטחון (חובה)


ועדת רווחה (רשות)

 

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים (רשות)

 • נחמיה מנצור - יו"ר הועדה
  טלפון: 052-2388915
  אימייל: Nehemiah_m@walla.co.il
 • דוד כמוס
  טלפון: 050-6779192
  אימייל: David131059@walla.co.il
 • אייל כגן
  טלפון: 052-2469793
  אימייל: Eyal.kagan@gmail.com
   
 • קריטריונים להנצחה ביישוב כפי שאושרו בישיבת מליאת המועצה מס' 22 (2/15) ביום 12.2.15:

ועדת שמות והנצחה תמליץ למועצה על שמות לרחובות, כיכרות, גנים, בתי ספר ומבנים ציבוריים.

 1. כל בקשה תידון בנפרד.
 2. תהיה אפשרות להנצחת אנשי ציבור אשר תרמו למען המושבה.
 3. שמות אישים ציבוריים יונצחו ברחובות , בתי ספר או מבני ציבור, לאחר דיון בוועדה.
 4. עיצוב ותכנון אתרי הנצחה יקבעו בתיאום בין הוועדה , מהנדס המועצה והתורמים.
 5. תהיה אפשרות להנצחה לאנשים אשר חרפו נפשם למען המושבה.
 6. תהיה אפשרות הנצחה במימון חלקי או מלא של התושבים בשטחים קיימים. כל הנצחה תעשה בתיאום עם היזמים והמועצה מראש.
 7. אין להחליף שם היסטורי או אישי באתר הנצחה קיים.
 8. משפחות אשר יבחרו להנציח את יקירם אשר נפטר, יוכלו לעשות זאת בדרך של פעילות קהילתית פתוחה לציבור.
 9. הנצחה על גבי מבנים, כיכרות, או מקום אחר תעשה בדרך אחידה שתקבע ע"י הוועדה .בכיתוב אחיד.
 10. כל הרחובות בפרדס חנה כרכור יקראו ע"ש צמחים, כלי נגינה, מאורעות בארץ ישראל, לפי החלטות שנעשו בוועדות בשנים עברו.
 11. כל גני הילדים בישוב יקראו על שם פרחים, עצים, בעלי חיים.
 12. כל גני השעשועים בישוב יקראו על שמות סיפורי ילדים.
 13. תהיה אפשרות לשינוי בקריטריונים במקרים מיוחדים בהתאם להחלטות הוועדה. 
 14. דיון בבקשות להנצחה יידונו לא לפני תום 5 שנים מיום הפטירה.

 


פורום חינוך יישובי


תרבות, אמנות וספורט

מחזיקי תיקים וסמכויות

וועדת אזרחים וותיקים (וועדת רשות)

יו"ר הוועדה – חבר מועצה נחום גנצרסקי

עובדי המועצה-

 • ברששת תמי
 •  פרסמן ענת
 • שטיין פבל

נציגי ציבור-

 • בן-צבי חיה
 • ברקאי שלמה
 • גונן רחל
 • גורש צבי
 • דקל אורנה
 • הרמן חנה
 • לוי יוסי
 • ציון שלי
 • צין משה
 • קליגר יואב
 • קפלן-פורנקו  לירון
 • רז רוני
 • תימור אביבה