קהילה ופנאי במתנ"ס > https://www.facebook.com/mymatnas

הפרדס, מרכז הצעירים > https://www.facebook.com/hapardes

ספריות פרדס חנה כרכור > https://phk.libraries.co.il/BuildaGate5library/general2/company_search_tree.php?mc=0