יוגב אהרון

בצער רב אנו מודיעים על נפילתו של תושב המושבה 

סמ"ר יוגב אהרון ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה

אורי לוקר

בצער רב אנו מודיעים על נפילתו של תושב המושבה 

רב"ט אורי לוקר ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה

תמר סמט

בצער רב אנו מודיעים על נפילתה של תושבת המושבה 

תמר סמט ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה

לאור אברמוב

בצער רב אנו מודיעים על נפילתו של תושב המושבה 

לאור אברמוב ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה

 

נעם שלום

בצער רב אנו מודיעים על נפילתו של תושב המושבה 

נעם שלום ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה

ינון תמיר זל

בצער רב אנו מודיעים על נפילתו של תושב המושבה 

ינון תמיר ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה

רפאל אליאס מושיוף

בצער רב אנו מודיעים על נפילתו של תושב המושבה 

רס"ם (מיל') רפאל אליאס מושיוף ז"ל

המושבה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבלה הכבד מנשוא של המשפחה