יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה פועלת לקידום מעמד האישה ביישוב  ומפתחת מערך שירותים תומכים, תוך טיפוח הצרכים של נשים בקהילה במגוון רחב של תחומים.
היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגוני הנשים ביישוב  ועם הוועדה לקידום מעמד האישה.
יועצת ראש המועצה למעמד האישה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת למעמד האישה. 
באחריותה של היועצת להתוות ולקדם מדיניות כוללת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית, לקידום השוויון המגדרי ולביעור ההפליה נגד נשים בכלל.


פעולות היועצת

 • העלאת המודעות בציבור והעלאת הנושא על סדר היום הציבורי.
 • השתתפות בוועדות הרשות.
 • ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות.
 • שיתוף פעולה עם ארגוני נשים, מוסדות ונותני שירותים בתחום.
 • פיתוח מנהיגות נשים.
 • נשים בעולם העבודה.
 • כנסים וימי עיון.
 • מאבק באלימות נגד נשים.
 • ציון יום האישה הבינלאומי.
 • העצמת נשים.
   

יועצת:  לימור אקהויז
טלפון:  077-9779417 
אימייל:  e.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il