ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על פיקוח ואכיפת חוקי העזר המקומיים, פיקוח על שילוט, 
פיקוח בענייני רישוי עסקים, פיקוח בנושאי תברואה ואיכות הסביבה, 
סיוע בפיקוח בעת אירועים קהילתיים וטיפול בפניות תושבים.


תפקידי המחלקה

  • פיקוח ואכיפה סביבתית ביישוב בהתאם לחלוקה לאזורים. פקח במערב היישוב, מרכז היישוב ומזרח היישוב.
  • אחריות לביצוע סיורים שוטפים ביישוב, בעסקים ובחצרות לצורך איתור ליקויים ומפגעים תברואתיים וטיפול בהם.
  • סילוק מפגעים וכל גורם הפוגם בסדר ובניקיון.
  • פיקוח ובקרה על מערך הניקיון והתברואה באזור בתיאום עם מנהל מחלקת תברואה, כולל פיקוח על עבודות קבלני חוץ.
  • פיקוח על הצבה ותחזוקה של מערך השילוט; הוספת וגריעת שלטים; איתור שלטים ללא רישיון ושלטים החורגים ממסגרת הרישיון שניתן ונקיטת פעולות בהתאם.
  • השתתפות באירועים קהילתיים ומרכזיים ומתן סיוע פיקוחי בהתאם לתוכנית עבודה של האגף.

 

    תיבת דוא"ל לפניות ציבור   : info2@pardes-hanna-karkur.muni.il
 

תשלום קנס באמצעות האינטרנט   

 

מנהל: אייל שני
טלפון:    077-9779845
פקס:      077-9779844
דוא"ל:  s.eyal@pardes-hanna-karkur.muni.il

ציונה  זאושניצר: מנהלת  אדמניסטרציה

טלפון:  077-9779841
פקס:   077-9779842/40
דוא"ל: info2@pardes-hanna-karkur.muni.il

מזכירה:  חוי שטרן

טלפון:   077-9779854
פקס:     077-9779840
דוא"ל:  s.havi@pardes-hanna-karkur.muni.il

רכזת קיימות איכ"ס:  ​​שירה זכות 
טלפון:  077-9779847
פקס:   077-9779840
דוא"ל:  z.shira@pardes-hanna-karkur.muni.il


חוקי הגנת הסביבה
צו המועצות המקומיות (עבירת קנס)
חוקי העזר לחנייה בפרדס חנה כרכור