ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על פיקוח ואכיפת חוקי העזר המקומיים, פיקוח על שילוט, 
פיקוח בענייני רישוי עסקים, פיקוח בנושאי תברואה ואיכות הסביבה, 
סיוע בפיקוח בעת אירועים קהילתיים וטיפול בפניות תושבים.


תפקידי המחלקה

  • פיקוח ואכיפה סביבתית ביישוב בהתאם לחלוקה לאזורים. פקח במערב היישוב, מרכז היישוב ומזרח היישוב.
  • אחריות לביצוע סיורים שוטפים ביישוב, בעסקים ובחצרות לצורך איתור ליקויים ומפגעים תברואתיים וטיפול בהם.
  • סילוק מפגעים וכל גורם הפוגם בסדר ובניקיון.
  • פיקוח ובקרה על מערך הניקיון והתברואה באזור בתיאום עם מנהל מחלקת תברואה, כולל פיקוח על עבודות קבלני חוץ.
  • פיקוח על הצבה ותחזוקה של מערך השילוט; הוספת וגריעת שלטים; איתור שלטים ללא רישיון ושלטים החורגים ממסגרת הרישיון שניתן ונקיטת פעולות בהתאם.
  • השתתפות באירועים קהילתיים ומרכזיים ומתן סיוע פיקוחי בהתאם לתוכנית עבודה של האגף.

קבלת קהל במשרדי מחלקת פיקוח , אכיפה ואיכות הסביבה - רחוב שביל התלמיד 2 (מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית):

בימים ב' ו- ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 -  18:30

טלפון 077-9779854 , פקס 077-9779840 

תיבת דוא"ל לפניות ציבור בנושא ערעורים לדוחות וטופס 4 בלבד :  [email protected]

המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה וזמין לקבלת פניות,
באמצעות האינטרנט ובאמצעות הטלפון: 106 או 04-6271227

 

תשלום קנס באמצעות האינטרנט   

 

אולגה ואקנין
מזכירת מח' פיקוח ושיטור עירוני
077-9779854