ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית לטיפוח חזותה וניקיונה של המושבה, שמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים  על ידי פינוי אשפה, פינוי ואיסוף גזם, פינוי ואיסוף פסולת מוצקה, כיסוח וניכוש עשבייה, טיאוט רחובות, גיזום עצים, הדברות  וריסוס, טיפוח והקמת גנים וגינות ציבוריות, כיכרות ומוסדות ציבור, סיוע לוגיסטי  בארגון  והקמת אירועים קהילתיים, טיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה

  • אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי היישוב, רחובות ושטחים ציבוריים.
  • אחריות לניהול ופיקוח על פינוי אשפה, אשפה ביתית באמצעות קבלן.
  •  אחריות לניהול ופיקוח על פינוי גזם באמצעות קבלן.
  • הקמת גינות חדשות ביישוב ,כולל תכנון ואחזקה ואחזקת גינון קיים באמצעות קבלן.
  • אחריות לארגון הדברת מזיקים, חרקים, זבובים, יתושים וכדומה בשטחים ציבוריים ובמבני ציבור, לרבות לכידת נחשים. 
  • אחריות על איסוף ניירות, קרטונים ופלסטיק לצורכי מחזור בשיתוף עם "אמניר".
  • אחריות לטיאוט רחובות באמצעות משאית טיאוט.
  • אחריות לטיפול בקריאות מוקד ופתרון הבעיות בשיתוף מזכירת האגף.

מנהל:שמואל ג'נח
טלפון:    077-9779861/3
פקס:      077-9779860/4

מזכירה: סיגלית אחדות
טלפון:    077-9779863
פקס:      077-9779864
דוא"ל : h.sigalit@pardes-hanna-karkur.muni.il