ייעוד המחלקה

המחלקה אחראית על יישום ואכיפת חוק רישוי עסקים ועל הטיפול בכל העסקים טעוני הרישוי ביישוב, כולל הליכי הרישוי וההליכים המשפטיים, ניהול שוטף וטיפול בפניות התושבים.

תפקידי המחלקה

  • אחריות לקבלת חוות דעת מקצועיות מגורמי חוץ כמו: משטרה, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ובתוכו שירותי המזון והרוקחות, משרד העבודה, מכבי האש וכדומה.
  • אישור תוכניות ובקשות לרישיונות עסק מול מהנדס המחוז מטעם משרד הבריאות.
  • תוכניות סניטריות, רישיונות עסק והיתרים, שאושרו על-ידי גורמים המוגדרים בחוק כגורמים מאשרים (מהנדסים, וטרינרים)


מנהל:שלמה סנדורי
טלפון: 077-9779891
פקס : 077-9779864