פעילויות האגף

אגף הכספים מנהל את המערכת הכספית של המועצה. 
במסגרת זו בונה האגף את תקציב המועצה, ומנהל את המשאבים הכספיים שלה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות. 
האגף אחראי לניהול הכספי של המועצה. 
האגף כולל מספר יחידות – גזברות, מחלקת גבייה, מדור שכר, מחלקת הנהלת חשבונות  ויחידת ביטוח. 
מחלקות הגבייה והנהלת החשבונות הן מופרטות. 

גזברית – אורלי ירדן

טלפון 077-9779765 

פקס: 077-9779766 

מייל: y.orly@pardes-hanna-karkur.muni.il

 

חשב המועצה (מנהל מחלקת הנהלת חשבונות ) – יובל גיאת

מייל: g.yuval@pardes-hanna-karkur.muni.il

 


גזברות

גיבוש וניהול המדיניות הכספית והחשבונאית של המועצה, ניהול תזרים המזומנים,קבלת אשראי והשקעת עודפי נזילות, הכנת התקציב הרגיל והתקציבים הבלתי רגילים,הכנת הדוחות הכספיים. טיפול בתקציבים המועברים ע"י משרדי הממשלה, מפעל הפיס, מוסדות ותרומות, ופעולות שוטפות בקבלתם. ייזום פרויקטים. 
קידום ואישור של חוקי העזר של המועצה במשרדי הממשלה.

מזכירה:  רוזה  עמר
טלפון:   077-9779779
פקס:     077-9779780/70
דוא"ל:   h.roza@pardes-hanna-karkur.muni.il

 

אודליה לוי : ממונה על המכרזים וההכנסות מתקציבים בלתי רגילים
טלפון:   077-9779761 
פקס:     077-9779762 
דוא"ל:  l.odelia@pardes-hanna-karkur.muni.il

 

אחראית קולות קוראים: מיכל בויום סעת

טלפון: 077-9779760/763
פקס: 077-9779798

דוא"ל: bs.michal@pardes-hanna-karkur.muni.il


מדור שכר

חישוב מרכיבי שכר והוצאת תלושי שכר לכ- 550 עובדי וגמלאי המועצה.
דיווחים שוטפים לשלטונות מס הכנסה, המוסד לביטוח לאומי וקרנות סוציאליות.
הגשת דוחות לאוצר.

חשבת שכר :  לימור חודדני
טלפון:  077-9779821
פקס  : 153779779821
דוא"ל: h.limor@pardes-hanna-karkur.muni.il

חשבת שכר – סיון אטיאס
טלפון 0779779791
פקס 153779779821


מחלקת הגבייה

מנהלת : קרן ז'נו
מחלקת הגבייה אחראית להוצאת שומות ולגביית מסי הארנונה, אגרות והיטלי פיתוח, אגרות חינוך, שכר לימוד וחינוך, אגרת שלטים וכל ההכנסות העצמיות האחרות.
כמו כן, המחלקה אחראית על מתן הנחות וטיפול בהשגות ועררים על הארנונה. 
לנוחיותם של תושבי המועצה, הועברו משרדי המחלקה למבנה ייעודי במרכז המושבה, שופץ והותאם לצורכי המחלקה.

טלפון מוקד מחלקת הגביה:  077-9779300  


קישור לאתר לקבלת שירות במהירות ויעילות
שירותי מחלקת גבייה, ארנונה ומים. פניות, טפסים ותשלומים  
תשלום דוח חניה תשלום דוח פיקוח ואכיפה כללי
 
תשלומים באתר: www.pay24.co.il
 
 
קבלת קהל ברחוב הדקלים 103
ימים א' – ה'  8:00-13:00
ימים א' , ג'  16:00-18:00
 

מחלקת הנהלת חשבונות

המחלקה אחראית על הרישום החשבונאי של פעולות המועצה, עורכת מעקב תקציבי שוטף, מבצעת תשלומים לספקים ונותני שירות, התאמות בנקים, ותשלומי שכר, מכינה דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים, דו"חות שכר למשרד האוצר וכיוצ"ב.
כמו כן,  המחלקה נותנת סיוע בתחום החשבונאי לכל אגפי הרשות.

גזברית:  אורלי ירדן
טלפון:   077-9779765
פקס :    077-9779766 
דוא"ל:   y.orly@pardes-hanna-karkur.muni.il

חשב המועצה (מנהל מחלקת הנהלת חשבונות ) – יובל גיאת
דוא"ל: g.yuval@pardes-hanna-karkur.muni.il

אירה רודה
טלפון:  077-9779795
פקס:   077-9779796
דוא"ל:  r.ira@pardes-hanna-karkur.muni.il  

לריסה רבינוביץ
טלפון:  077-9779793
פקס:   077-9779794
דוא"ל:  r.larisa@pardes-hanna-karkur.muni.il

שולמית וקנין
טלפון:  077-9779823
דוא"ל:   vc.shulamit@pardes-hanna-kakrur.muni.il

חסיה כהן 
טלפון:  077-9779789
פקס:   077-9779790
דוא"ל:   c.hasya@pardes-hanna-karkur.muni.il

יפה בן  דוד
טלפון:  077-9779787
פקס:   077-9779788
דוא"ל:   b.yafa@pardes-hanna-karkur.muni.il

יחידת ביטוח

טיפול בכל סוגי הביטוח וכן בתביעות ביטוח המתקבלות מגורמי חוץ.
ייצוג המועצה בהליכים של תביעות קטנות.
רכזת  ביטוחים:  יפעת הרשלר
טלפון:  077-9779917
פקס :  077-9779930
דוא"ל: h.ifat@pardes-hanna-karkur.muni.il