המחלקה לשירותי רווחה וקהילה  עוסקת במכלול השירותים לפרט, למשפחה ולקהילה.
המחלקה מפתחת ומספקת מענה מקצועי ברמה האישית, המשפחתית, הקבוצתית  והקהילתית לפי הצרכים החומריים, הרגשיים והחברתיים של הלקוחות. בהתאם למדיניות משרד הרווחה, מדיניות הרשות המקומית  וערכי העבודה הסוציאלית.
המחלקה לשירותי רווחה וקהילה בפרדס חנה –כרכור שותפה בעיצוב המדיניות החברתית ביישוב ופועלת לקידום תהליכים חברתיים חיוביים ולצמצום מצבי סיכון.

אוכלוסיית היעד

המחלקה רואה כאוכלוסיית היעד שלה את כל אוכלוסיית היישוב.
במסגרת זו תינתן עדיפות:
לאוכלוסיות הנמצאות במצבי מצוקה או במצבי סיכון, גופניים ו/או  נפשיים, ולאוכלוסיות הזקוקות לשיפור איכות החיים שלהן ומוכנות לפעול למענו.

דרכי הסיוע

סיוע טיפולי: במסגרת זו כלולים כל סוגי השירות הייעוצי-שיחתי המיועד לסייע ללקוחות – פרט, משפחה או קבוצה – להתמודד ביתר הצלחה עם בעיות אישיות.
סיוע חומרי: סיוע כספי לרכישת מוצרים או שירותים ללקוחות העונים על קריטריונים של נזקקות וזכאות, הנקבעים ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים בהתאם למשאבים הכספיים העומדים לרשות המחלקה.
פיתוח והפעלת מסגרות טיפוליות, שיקומיות וחברתיות, שהן חלק ממגוון השירותים שהיא מעמידה לרשות הלקוחות.
גיוס מערך מתנדבים ופעילים לסיוע לנזקקים ביישוב וכן להפעלת פרויקטים יישוביים למען הקהילה.

פתיחת קבוצת תמיכה טיפולית לבני זוג בנפרד >>

מרכז פיס לגיל הזהב - חוברת הפעילות לשנת 2018-2019 תשע"ט

  מרכז פיס לגיל הזהב - הבית לתרבות הפנאי פרדס חנה כרכור

ערכי השירות

עובדי המחלקה מחויבים לספק את השירותים הללו תוך הקפדה על כבוד האדם וזכותו ליחס אנושי, הגון ושוויוני.
עובדי המחלקה מחויבים לתת ללקוחות שירות מקצועי, איכותי וזמין.
עובדי המחלקה מחויבים לשמור על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית כמתחייב על-פי חוק העובדים הסוציאליים.

תמי בר ששת
מנהלת האגף
077-9779403
 

מייל לפניות לאגף הרווחה:

revacha@pardes-hanna-karkur.muni.il
 
גלית קרני
מרכזת תחום מנהל וזכאות
077-9779403
 

המרכז להורות.pdf