פקיד יערות עירוני- מ.מ. פרדס חנה כרכור

פקיד היערות- מר אייל שני. מנהל אגף מוניציפאלי.

פרטי קשר

טלפון: 0779779841, או 0779779854

פקס: 0779779840

דואר אלקטרוני: info2@pardes-hanna-karkur.muni.il

אגרונום - רותם גור 

דואר אלקטרוני: g.rotem@pardes-hanna-karkur.muni.il

פגישות בתיאום מראש בלבד.  שביל התלמיד 2, ליד הרבנות.

הגשת בקשות דרך הועדה לתכנון ובניה.

רקע

החל מינואר 2018 יחל לפעול בפרדס חנה כרכור פקיד יערות עצמאי מטעם המועצה.

במדינת ישראל החל משנת 2008 כל עץ בוגר הוא אילן מוגן ע"פ חוק ועל כל אדם המעוניין לכרות או להעתיק עץ בוגר להגיש בקשה ולקבל אישור – רישיון לביצוע הפעולה.
פקיד היערות העירוני הינו גוף שבסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים. בעבר התפקיד מולא על ידי פקידי יערות קק"ל. כעת כחלק מהתייעלות מערך פקידי היער, נקבע פקיד יערות עירוני למועצה המקומית פרדס חנה כרכור שידון ויאשר בקשות כריתה והעתקה בתחומי היישוב.

אנו תקווה כי פעילות פקיד יערות מקומי בפרדס חנה תאפשר מתן שרות אישי ומהיר לרווחת תושבי הישוב.

הרחבה בנושא פקיד היערות:

אתר משרד החקלאות

אתר קק"ל

הגדרות

פקודת היערות (1926) פקודה הבאה להגן על יערות ארץ ישראל וליצור ולנהל מקומות מיוחדים ליערות.

פקיד היערות - גורם שלטוני/מנהלי המתמנה על-ידי שר החקלאות ופועל כשלוחו.   מחויב לפעול בהתאם להוראות השר שמינה אותו ובכלל זה בהתאם לנהלים ולמדיניות שאישר השר.

עץ בוגר - עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה  130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת- תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו הוא 20 ס"מ לפחות.

עץ פרי - ההגדרה נמחקה ומעתה יש להתייחס לכל פנייה בנושא עץ פרי בהתאם להגדרת עץ בוגר.

כריתה - "חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס,הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה".

העתקה - עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו

נטיעה חליפית - במקרים מסוימים, ובהתאם לסעיף 15 א(ב) לפקודת היערות, מותנית קבלת רישיון לכריתת עץ ב"ערך חליפי".  ערך זה מגלם בתוכו נטיעת עצים חדשים במקום העץ שנכרת.

עבודה בקרבת עצים- הגנה על עצים בוגרים במהלך עבודות בניה / שיפוצים. ההגנה תתבצע בהתאם לנוהל המפורסם באתר משרד החקלאות, ובליווי פקיד היערות העירוני או מי מטעמו.