נוהל הוצאת גזם

ימי פינוי אשפה לפי רחובות - הוצאת אשפה לרשות הרבים מותרת בערב שלפני יום הפינוי בלבד!

ימי פינוי גזם וגרוטאות

נוהל פינוי פסולת מבתי עסק


מדיניות אכיפת הוצאת גרוטאות וגזם

  • את הגרוטאות והגזם יש להוציא לרשות הרבים על פי רשימת ימי איסוף הגזם המתפרסמת באתר המועצה.
  • יש להוציא את הגרוטאות והגזם בערב לפני יום האיסוף.
  • הגזם יונח בחזית החלקה ממנה הוצא.
  • יש להניח את הגזם או הגרוטאות באופן שלא יפריע לתנועת הולכי הרגל או כלי הרכב.
  • יש להפריד בין הגרוטאות לבין הגזם.
  • המועצה אינה אוספת פסולת בניין או שיפוצים, ולכן חל איסור להשליך פסולת זו ברשות הרבים.
  • עקב ריבוי מקרי הוצאת הגזם והגרוטאות לרשות הרבים בימים שאינם ימי פינוי, בנושא זה מטילה המועצה קנס כספי ללא התראה מוקדמת.

תודה רבה על שיתוף הפעולה !

נוהל רכישת פח אשפה

ניתן לרכוש פח אשפה דרך מחלקת גביה של המועצה באמצעות מוקד מחלקת הגביה 077-9779300. עלות הפח 200 ₪ .

לאחר ביצוע התשלום , אספקת הפח  מבוצעת  ביוזמת והובלת מחלקת שפ"ע ותברואה בתיאום אישי מול התושב.

מומלץ לשמור את הקבלה שמהווה אחריות ל- 3 שנים.

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת שפ"ע ותברואה בטלפון 077-9779863 או בדוא"ל [email protected]