לרשימת חוקי עזר עירוניים בשלטון המקומי לחץ כאן

קבלת קהל במשרדי מחלקת פיקוח , אכיפה ואיכות הסביבה - רחוב הדקלים 98/פינת שביל התלמיד (מול בנק לאומי במבנה המועצה הדתית):

בימים ב' ו- ה' בין השעות 8:30 - 12:30 ובימי ג' בין השעות 16:00 -  18:30

טלפון 077-9779841 , פקס 077-9779840 

תיבת דוא"ל לפניות ציבור בנושא ערעורים לדוחות וטופס 4 (בלבד)  info2@pardes-hanna-karkur.muni.il

המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה וזמין לקבלת פניות,
באמצעות האינטרנט ובאמצעות הטלפון: 106 או 04-6271227

החל מ- 1.11.16 המועצה פועלת בגרירת גרוטות רכב

להורדת טופס ערעור על קנס


חוק הגנת הסביבה
חוקים אלו נאכפים על ידי מפקחי המועצה שהוסמכו לשם כך.


חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים), התשס"ח–2008*
*  התקבל בכנסת ביום כ"ט באייר התשס"ח (3 ביוני 2008); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת –196, מיום כ"ט בטבת התשס"ח (7 בינואר 2008), עמ' 112.


חוקי העזר לחנייה בפרדס חנה כרכור

מדיניות אכיפת חנייה בפרדס חנה כרכור