מחלקת גבייה - תשלומים וטפסים דיגיטלים (ארנונה, מים וביוב, שילוט) 

מחלקת פיקוח ואכיפה - תשלום דוח חניה

מחלקת פיקוח ואכיפה - תשלום דוח פיקוח ואכיפה כללי 

מוקד ותשלום טלפוני 077-9779300 

רחוב הדקלים 103 מול קניונית הכיכר

קבלת קהל
ימים א' – ה'  8:00 - 13:00
ימים א' ו- ג'  16:00 - 18:00