דלג לתוכן העמוד
אפליקציה לתושב דף הפייסבוק שלנו ערוץ היוטיוב שלנו

קול קורא ליוזמות קהילתיות

 

קול קורא

לפרויקטים  ומיזמים בקהילה לקידום נושאי הסביבה בתחומי טבע עירוני ותחבורה ברת קיימא, הנגשתם לציבור, והעלאת המודעות לחשיבותם

בתמיכת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור והמשרד להגנת הסביבה

 

קול קורא זה הינו ראשון מסוגו, במסגרתו המועצה המקומית פרדס חנה כרכור פונה באופן יזום לקהילה המקומית לקבלת הצעות לביצוע פרויקטים למטרת שמירה על אתרי הטבע העירוני, הנגשתם לציבור, והעלאת המודעות לחשיבותם ופיתוח תחבורה ברת קיימא בישוב. 


מטרת הקול הקורא, כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה , לאפשר לקבוצות  שונות במועצה לקיחת יוזמה  להשפעה על המרחב הציבורי, לפתח מחויבות כלפי הסביבה והקהילה, להעצים את תחושת השייכות למקום ולהגביר התנהגות אחראית כלפי הסביבה. 

 

 1. הגופים הרשאים להגיש בקשות
 1. קבוצות תושבים המעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה/היישוב. 
 2. קבוצות הפועלות לפחות שנתיים ומוכרות למועצה המקומית. כל קבוצה תידרש להציג את פירוט הפעולות שביצעה בשנתיים האחרונות.  
 1. תנאי סף
 1. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת התמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן, ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.
 2. הפרויקט עולה בקנה אחד עם המדיניות וסדרי העדיפויות של המועצה
 3. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי תשתיתי והיבט קהילתי חברתי.
 4. כל פעילות הסברה ופרסום של  הפרויקטים שזכו לתמיכה,  ייעשו בתיאום עם המועצה ויצוין כי הפרויקט נעשה בשיתוף המועצה המקומית פרדס חנה כרכור ובסיוע המשרד להגנת הסביבה.

 

 1. תנאי הגשת הקול קורא

מסמכי הקול קורא יהיו בהתאם לפורמט ההגשה ע"פ המפורט להלן. ההגשה לא תעלה על 3 עמודי A4.

 1. שם  הפרויקט     
 2. אתר הטבע העירוני/הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה
 3. תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
 1. אבני דרך לביצוע
 2.  לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה
 3.  פירוט תקציב לרבות תכנון וביצוע
 4.  תכנית לשיתוף הקהילה ופירוט קהל היעד
 5.  תיאור הפעילות שביצעה הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות
 6. ניתן לצרף תמונות והפניות (לינקים) להמחשה בלבד
 7. פרטי איש הקשר למטרת ההגשה לרבות  פירוט ניסיון רלוונטי, וחתימה על הצהרה של נכונות הפרטים שהוגשו ומחויבות לתהליך לכל אורכו (ניתן לציין פרטי קשר של אדם נוסף לגיבוי כולל חתימה)

תיתכן פנייה של המועצה לקבוצות לצורך השלמת פרטים לבקשה

 1. אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה

לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות יידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהמועצה המקומית, המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – כרמל.

אמות המידה לבחירת הפרויקטים:

הפרויקט מקדם את נושא הטבע העירוני/תחבורה ברת קיימא המוגדרים בנושא הקול הקורא (30 נקודות)

שייכות לנושאי טבע עירוני ותחבורה

ניקוד

כן

30

לא

0

 

 

פוטנציאל ישימות והצלחת הפרויקט והפוטנציאל לשכפולו באתרים נוספים בישוב (20 נקודות)

ישימות ואפשרות לשכפול

ניקוד

כן

 20

לא

0

 

 

הפרויקט מערב קהילה ממגזרים מגוונים וחשיפתו לקהל הרחב (25 נקודות)

מעורבות קהילתית

ניקוד

כן

  25

לא

0

 

 

קיימת תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן  מעבר למועד התמיכה  (15נקודות)

וכנית לתחזוקה ושימור

ניקוד

כן

15

לא

0

 

 

הפרויקט נותן מענה לצורך הקיים במועצה (10 נקודות)

 

מענה לצורך קיים של המועצה

ניקוד

כן

10

לא

0

 

 

 

 

 1. תנאי קבלת התמיכה:

תמיכה תינתן לצורך הפעילות שנבחרה בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד:

 1. פיתוח תשתיות לקהל הרחב/ פעולות ממשק באתר הטבע העירוני
 2. תשתיות פיזיות
 3. שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות  (כגון סדנאות הפעלת מופעים, אירועים ועוד)
 4. רכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות
 5. המועצה לא תממן הוצאות עבור כח אדם
 6. הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתמיכה

בסיום הפרויקט על הקבוצה להגיש דיווח מקצועי.

דיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך – לפני, במהלך ואחרי.

 

התמיכה תינתן לשנה אחת בלבד. לא תינתן אפשרות להארכה.

קבוצה אשר לא תנצל את התקציב שניתן לה עד למועד זה לא תוכל לקבל את התקצוב לאחר המועד המצוין.

 לריכוז הפרויקט ימונה רפרנט מטעם המועצה לליווי ויישום הפרויקטים.

 

 1. לוחות זמנים

מפגש הסברה יתקיים ביום 28.1.19. להרשמה למפגש ההסברה בלינק הזה או בדוא"ל info2@pardes-hanna-karkur.muni.il

 

שאלות/ הבהרות ניתן להעביר עד לתאריך 10.2.19 בשעה 12:00 

בדוא"ל info2@pardes-hanna-karkur.muni.il  

תשובות לשאלות יתפרסמו ויועברו לכל הפונים עד ליום 14.2.2019

 

את מסמכי הקול קורא יש להגיש למשרדי  מחלקת איכות סביבה פיקוח ואכיפה במועצה, או לדוא"ל  info2@pardes-hanna-karkur.muni.il

לא יאוחר מתאריך 24.2.19