שירותי מחלקת גבייה, ארנונה ומים. פניות, טפסים ותשלומים