גם הקיץ קווי לילה חוזרים - פרטים בלינק


לינק זמני ותחנות קווי הלילה

קווי לילה.pdf

צאו לבלות!

כל-קו *8787 מרכז המידע הארצי לתחבורה ציבורית | Kav-layla.co.il | f