גזם ופסולת משליכים רק בימי האיסוף ורק בנקודות האיסוף!