מקדמים את פיתוח הישוב

יוצאות לדרך עבודות פיתוח וחידוש רחובות קוממיות וחרובים בישוב


במקביל מתקדמות העבודות ברחוב גלעד- בשבועות האחרונים בוצעה סלילת הרחוב המחודש. העבודות ברחובות המגדל ותלפיות נמצאות בעיצומן

השבוע יוצאות לדרך עבודות פיתוח והתחדשות ברחובות חרובים וקוממיות. חידוש רחוב חרובים כולל הסדרת הכביש וסלילת מדרכה בחלקו הצפוני של הרחוב. העבודות ברחוב קוממיות כוללות הסדרת חניה וסלילת מדרכה בחלקו הדרומי של הרחוב.

העבודות מבוצעות בהשקעה של כ- 300 אלף ₪ וצפויות להימשך כשלושה חודשים. במסגרת העבודות צפויים שינויים בהסדרי התנועה ברחובות אלו עד לתום הביצוע בשטח . כדי לשמור על בטיחות התושבים, הרחובות יסגרו לסירוגין לתנועת כלי רכב.

עבודות אלו מבוצעות במקביל לעבודות הפיתוח המצויות בעיצומן ברחוב תלפיות וכן במקביל להמשך העבודות ברחוב הגלעד כאשר בשבוע האחרון התחיל הקבלן בסלילת הכביש.

על רקע הצורך בהגדלת מקומות החניה ברחוב הגלעד קיימה בשבועות האחרונים ראש המועצה, הגר פרי יגור, פגישה עם הנהלת מחוז שרון-שומרון של שירותי בריאות כללית בנושא הגדלת מספר מקומות החנייה סמוך למרפאת קופת חולים כללית ברחוב. במסגרת הפגישה הציעה  ראש המועצה מתווה שיכול לספק מענה הולם עבור התושבים הרבים הנעזרים בשירותיה החשובים של המרפאה.

עבודות פיתוח והתחדשות מצויות בעיצומן  גם ברחוב המגדל- לאחר סיום החלפת קו המים והביוב תמשיך המועצה לסלילת כביש ומדרכה משולבים (מאבנים משתלבות), גינון ועמודי תאורה, וכן ברחוב תלפיות בישוב.

מקדמים את פיתוח הישוב