מחדשים תשתיות במושבה

המועצה מחדשת תשתיות בימים אלו ברחובות-האלון היוגב והמגדל


רצף בפעילויות התרבות בספריות ב-5 חודשים שאין בכלל תקציב משרד התרבות 
מועצת פרדס חנה כרכור ממשיכה בפעילותה לחידוש תשתיות ברחבי הישוב. בשבועות האחרונים יצא לדרך פרויקט הסדרת מדרכות וחניות ברחובות היוגב והאלון.
גם ברחוב המגדל מתרחבות העבודות לאחר החלפת תשתיות הביוב והמים החלה המועצה בהתקנת תאורת רחוב חדשה והחלפת תשתיות התקשורת. בתום העבודות יסלל וירוצף הרחוב באבן משתלבת.
בתקופת העבודות סוגרת המועצה לסירוגין את הרחובות הללו כחלק משינויים זמנים בהסדרי התנועה ולמען שמירה על בטיחות התושבים.
פרויקט נוסף הנמצא בעיצומו הוא הסדרת צומת התחיה הזמיר, עבודות הכוללות סלילת הכביש, המדרכה והתקנת תאורה חדשה בצומת. מטרת הפרויקט היא שיפור הבטיחות בצומת להולכי הרגל ולנהגים. השיפור יבוצע באמצעות ריצוף הצומת באבנים משתלבות תוך הגבהתו כאמצעי לריסון מהירות הנסיעה בצומת ולאורך הכביש. העבודות מתוכננות להמשך בחודשיים הקרובים.
ראש המועצה, הגר פרי יגור, ציינה: " דגש בעבודות התשתית בישוב ניתן לבטיחות משתמשי הדרך, הסדרת צומת הזמיר התחייה נועדה לצמצם את מספר התאונות והנפגעים בצומת זה באמצעות הגבהת הצומת. גם סלילתו המחודשת של רחוב המגדל בוצעה ככביש ממותן מהירות. בימים אלו אנו בונים תכנית עבודה שנתית וכן תכנית רב שנתית לפיתוח התשתיות בישוב, התוכניות החדשות יבנו על בסיס סדר עדיפויות המציב את טובת התושב ואת בטיחותו במרכז. "