המועצה פועלת להתאמת מערכת החינוך העל יסודית בפרדס חנה כרכור לצרכים עכשוויים ועתידיים

בחודשים הקרובים תצא המועצה לבינוי 12 כיתות לימוד חדשות בתיכון החקלאי 'ברנקו וייס' ואודיטוריום בן 400 מקומות ישיבה. הבינוי יהווה בסיס ליישום רה- ארגון בתיכון החקלאי בשנים הקרובות


בחודשים הקרובים תצא מועצת פרדס חנה כרכור להליך בינוי 12 כיתות לימוד חדשות בתיכון החקלאי 'ברנקו וייס', וכן אודיטוריום בן כ-400 מקומות ישיבה. תוספת כיתות הלימוד תצא לדרך בחודשים הקרובים לאחר שהתקבלה בשבועות האחרונים הרשאה תקציבית בת כ-6.5 מיליון ₪ ממשרד החינוך לטובת הרחבת מערכת החינוך העל יסודית בישוב והתאמתה לצרכים העכשוויים והעתידיים.

מערכת החינוך העל יסודית בפרדס חנה כרכור כוללת היום תיכון מרכזי אחד- חקלאי 'ברנקו וייס' המספק מענה לכ-1,800 תלמידי הישוב לצד שני מוסדות חינוך תיכוניים בבתי הספר 'שבילים', 'רימון' וממ"ד 'אלישבע' המונים יחד כ- 800 תלמידים ותלמידות (כאמור, ללא תלמידי החקלאי) . בהתאם למספר התלמידים בתיכון החקלאי 'ברנקו וייס', הנחשב לגבוה בקנה מידה ארצי ולגידול הדמוגרפי החליטה בשנה האחרונה ראש המועצה ויו"ר פורום החינוך היישובי, הגר פרי יגור, על הקמת וועדת היגוי לבחינת הסוגיה והדרכים האפשריות והמיטביות להרחבת מערכת החינוך העל יסודית בישוב.

בוועדת ההיגוי לקחו חלק- נציגי הרשות המקומית , משרד החינוך, הפיקוח, השפ"ח, הנהלת בית הספר, הנהגת ההורים וכן סייעו לאורך הדרך נציגי ארגון המורים ואנשי חינוך המתגוררים בישוב . את פעילות הועדה הובילו מקצועית מנהלת אגף החינוך אילנה זגול ויועץ ארגוני שנשכר למטרה זו.

על פי המלצות ועדת ההיגוי ובהתאם להחלטת פורום החינוך היישובי, הרחבת מערכת החינוך העל יסודית צריכה להתבצע בשני אפיקים- רה ארגון בבית הספר החקלאי וכן איתור שטח וגיוס משאבים להקמת בית ספר תיכון חדש נוסף.

בהתאם להמלצות הוועדה יוצאת המועצה לתהליך 'רה ארגון' בבית הספר התיכון שימשך בשנים הקרובות. היעד הוא -שני מוסדות חינוך נפרדים במתחם בית הספר. בשלב ראשון יבוצעו הבינוי והרחבת התשתיות הקיימות בבית הספר עבור התלמידים והצוות החינוכי כבסיס ליישום השינוי הארגוני והמערכתי בבית הספר החקלאי ולמטרות שהוגדרו . 

מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול :" המחקרים בעשור האחרון מצדדים בהקמת בתי"ס תיכוניים שמספר תלמידיהם אינו עולה על 1,000. לפיכך, במהלך החודשים האחרונים הוקמה וועדת היגוי  שבחנה מודלים אפשריים להקמת מסגרת חינוך על יסודית נוספת במתחם החקלאי. כחלק מתהליכי החשיבה  נערכו ביקורים בשתי מערכות חינוך שהתמודדו עם דילמות דומות וכן התקיימה היוועצות עם מגוון אנשי מקצוע במעגלים השונים. הסוגייה נבחנה על כלל המשמעויות: חינוכיות, פדגוגיות, כלכליות, קהילתיות, ארגוניות ועוד. הפעלת שתי מסגרות חינוכיות דורשת היערכות מיטבית. אנו נפעל על מנת למצות את ההזדמנות הטמונה במהלך ולייצר את התנאים המיטביים, פדגוגיים ופיזיים, כדי לתת מענה חינוכי ראוי לקהילה ולילדיה."  

 ראש המועצה ויו"ר פורום החינוך היישובי, הגר פרי יגור, ציינה: " סוגיית מערכת החינוך העל יסודית הייתה אחד הנושאים המרכזיים על שולחני מאז כניסתי לתפקיד. כ-1,800 תלמידים היום, מספר שהולך וצומח משנה לשנה, ראויים לקבל מענה המותאם לצרכים המגוונים- פדגוגים חברתיים וכמובן הפיזיים. ההרשאה שהתקבלה מצטרפת לאישור בינוי אודיטוריום ובקשה לאישור בינוי ספרייה ומעבדות חדשות עבור התלמידים, ההורים והצוות החינוכי כך שיינתנו להם הכלים והמענים הראויים. מכלול הצעדים הללו יאפשרו התחדשות והרחבה משמעותית של התשתיות הפיזיות בבית הספר".

עוד מציינת ראש המועצה: " וועדת ההיגוי המליצה על שני אפיקי פעילות, במסגרת אפיק ראשון  המתוכנן לטווח הקצר ואשר יצא לדרך  בשנים הקרובות, נבצע רה ארגון לתיכון החקלאי באמצעות חלוקתו לשני מוסדות חינוך נפרדים. מהלך זה יחל וילווה כחלק בלתי נפרד בבינוי המתוכנן ובהרחבת תשתיות בית הספר עם כיתות אם חדשות, הודות להרשאה שהתקבלה לאחרונה, וכן מרחבי לימוד החדשים הנוספים . לטווח הארוך המועצה תאתר שטח להקמת תיכון חדש נוסף בישוב. כל אלו מהווים בשורה חשובה ובעלת השלכות רבות לקראת התאמתה של מערכת החינוך העל יסודית לצרכים העכשוויים והעתידיים. אני רוצה להודות לכל שותפינו לדרך ולמהלך משמעותי זה- בראש ובראשונה למשרד החינוך, להנהלת בית הספר ולהנהגת ההורים וכמובן לאגף החינוך במועצה והנהלת המועצה. המחויבות של כולם לבית הספר למערכת החינוך ולתלמידים היא חלק בלתי נפרד מהצלחתנו -העכשווית והעתידית."