לא מנפצים את שמחת פורים


רגע לפני פורים, המועצה יוצאת בקמפיין רשת ובהסברה בכלל מוסדות החינוך למיגור תופעת השימוש בנפצים.
מדיי שנה, סמוך לחג הפורים ילדים ובני נוער נפצעים משימוש בנפצים וחומרי נפץ מאולתרים.
על פי נתוני "בטרם", בתקופת חג הפורים, נפצעים בני נוער פי שניים יותר משימוש בנפצים ובצעצועים מסוכנים אחרים בהשוואה לשאר ימות השנה.
הצטרפו לקמפיין המועצה, שתפו ברשת, יחד נמגר את השימוש בנפצים.