סלילת רחוב הצפירה

פיתוח תשתיות: 1.5 מיליון ₪ יושקעו בשכונת מגד- נווה אשר כחלק מתכנית הפיתוח ל- 2020. השבוע יצא לדרך פרויקט הסדרת רחוב הצפירה בפרדס חנה כמסלול דו נתיבי לשיפור הבטיחות ומתן מענה לרצף תנועתי.


כחלק מתכנית הפיתוח לשכונות מגד- נווה אשר יצאה לדרך השבוע הסדרה של רחוב הצפירה בקטע שבין כיכר הנדיב לכיכר הדקלים, הקטע המדובר, היה ידוע במשך שנים רבות כציר תחבורה בעייתי, הן בהיבט התנועתי והן בהיבט בטיחותי למשתמשי הדרך, הולכי הרגל.

מזה שנים רבות עלה הצורך הבטיחותי לסידור  תחבורתי בקטע המדובר. בשנה האחרונה נכנס הנושא לתכנית העבודה של אגף ההנדסה במועצה, ובימים אלו מבוצעות עבודות התשתית לטובת ריבוד נתיב תחבורה נוסף והסדרת מקטע של מדרכה לטובת הולכי הרגל. עלות ההסדרה תעמוד על מעל 100 אלף ₪, צפי סיום הפרויקט כבר במהלך מרץ הקרוב.

הסדרת הרחוב היא חלק אחד מתכנית הפיתוח לשכונה, בתוך כך במהלך 2020 וכחלק מתכנית הפיתוח יורחב רחוב הדרים מהצפירה לחבצלת, כולל הסדרת מדרכות, בעלות של כ- 200 אלף ₪. בנוסף, תוסדר מדרכה ברחוב הצפירה, מהחלוצים ללבונה, בעלות של כ- 200 אלף ₪ נוספים וכן תוקם גינה ציבורית בשצ"פ (שטח ציבורי) על פני כשלושה דונמים בכניסה למג"ד זאת בעלות של כ- 1 מיליון ₪. סה"כ תכנית הפיתוח בשכונות אלה לשנת 2020 תסתכם בכ- 1.5 מיליון ₪ שישוקעו בשכונת מגד- נווה אשר.