שם המכרז תאריך פרסום המכרז תאריך הגשת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 53/2021 לשכירת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 15/08/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 33/2021 לטיפול בפסולת אריזות תכולת כלי אצירה כתומים ושקיות כתומות בתחומי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור. תאריך פרסום המכרז: 15/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 12/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 18/2021 לקבלת הרשאות למטרת הצבת והפעלת מתקן קשר אלחוטי ותקשורת סלולארית, התקנת אנטנות קשר, בקרה ותקשורת לרבות אנטנות צלחת וכן תורן תאריך פרסום המכרז: 15/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/07/2021
שם המכרז: מכרז מס' 51/2021 – הזמנה להציע הצעות לרכישת רכבי המועצה תאריך פרסום המכרז: 12/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז מס' 16/2021 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 12/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2021 – לשירותי הסעות תלמידים למוסדות חינוך רגיל, מיוחד ורווחה שנת הלימודים תשפ"ב. תאריך פרסום המכרז: 06/07/2021 תאריך הגשת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 50/2021 להשכרת נכסים בשכירות שאינה מוגנת בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 30/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 15/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 37/2021 לתחזוקת מערכת הביוב העירונית ומתקני המים והביוב ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 15/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 02/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 40-2021 – הפעלה וניהול מזנון בבית הספר החקלאי בפרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/07/2021
שם המכרז: מכרז מסגרת פומבי מס' 46-2021 – ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה למבני המועצה ומוסדות חינוך וציבור בתחומי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/06/2021 תאריך הגשת המכרז: 05/07/2021
שם המכרז: בקשה להצעת מחיר עבור יועץ לתכנון סקייט פארק תאריך פרסום המכרז: 27/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 28/06/2021
שם המכרז: קול קורא לטכנאי מחשבים תאריך פרסום המכרז: 19/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 29/2021 - רכישת מגרש בשטח שיפוט המועצה המקומית תאריך פרסום המכרז: 19/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 07/06/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 18/2021 - קבלת הרשאות למטרת הצבת והפעלת מתקן קשר אלחוטי ותקשורת סלולארית התקנת אנטנות קשר, בקרה ותקשורת לרבות אנטנות צלחת וכן תורן. תאריך פרסום המכרז: 13/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 31/05/2021
שם המכרז: הליך מס' 09-2021 בקשה לקבלת הצעות לשירותי יועץ משפטי חיצוני עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 13/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 07/06/2021
שם המכרז: מכרז 44/2021 - שכירת מקלטים דו תכליתיים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 14/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 30/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 43/2021 - הזמנה להציע הצעות להפעלה וניהול תחנת מוניות תאריך פרסום המכרז: 11/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 31/05/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 27/2021 – למתן שירותי מחשוב ומנמ"ר עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 02/05/2021 תאריך הגשת המכרז: 24/05/2021
שם המכרז: קול קורא לשירותי העשרה באנגלית ללימודי קיץ תאריך פרסום המכרז: 29/04/2021 תאריך הגשת המכרז: 05/05/2021
שם המכרז: הצעות מחיר לתוכני אב לדיגיטציה לרשות (לא פומבי) תאריך פרסום המכרז: 25/04/2021 תאריך הגשת המכרז: 23/05/2021
שם המכרז: מכרז - פומבי - מס' 32-2021 לביצוע עבודות גינון בתחומי מועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 13/04/2021 תאריך הגשת המכרז: 03/05/2021
שם המכרז: מכרז - פומבי - מס' 28-2021 לאספקה והתקנה של מתקני משחקים בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 22/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 15-2021 – לאספקת דלקים ושירותי תדלוק לכלי רכב עבור המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 31-2021 – לביצוע סקר עבירות בנייה לפי תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה (תשכ"ה - 1965) עבור הוועדה מקומית לתכנון ובנייה במועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 26/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 13-2021 – למתן שירותי סריקה ורישום מסמכים בנושא תכנון ובנייה עבור המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 12/04/2021
שם המכרז: מכרז – פומבי – מס' 07-2021 – לאספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך וציבור ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 11/04/2021
שם המכרז: מכרז - פומבי - מס' 02-2021 – לתחזוקת רשת מים, ביוב וניקוז בתחומי מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2021 - הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב בעסקת המרה (טרייד-אין) עבור המעצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 04/03/2021 תאריך הגשת המכרז: 18/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 14/2021 - מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה עבור המועצה המקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 22/02/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2021 - ניהול ותפעול שירותי גבייה (ארנונה ומים) במועצה מקומית פרדס חנה - כרכור תאריך פרסום המכרז: 01/02/2021 תאריך הגשת המכרז: 22/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10-2021 לשירותי איסוף ופינוי פסולת ברחבי המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור (פסולת מעורבת, ביתית, מסחרית, נייר) תאריך פרסום המכרז: 20/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 11/02/2021
שם המכרז: הצעת מחיר עבור עבודות גינון למועצה מקומית פרדס חנה תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 17/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2021 לתפעול תחזוקה התקנה ושיווק של מתקני שילוט חוצות ומתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו במועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 04/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12-2021 להפעלה וניהול תחנת מוניות, לנסיעות מיוחדות, בקרבת חניוני הרכבת (בצד מזרחי ובצד המערבי) בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 31/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 08-2021 לביצוע איטום גגות במוסדות חינוך וציבור בתחומי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 14/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 01/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 03/2021 לביצוע עבודות גינון בתחומי מועצה מקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 11/01/2021 תאריך הגשת המכרז: 08/02/2021
שם המכרז: מכרז מס' 33/2020 - אספקת ריהוט למשרדי הנדסה והועדכה לתנון ובניה תאריך פרסום המכרז: 26/11/2020 תאריך הגשת המכרז: 11/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי 08/2020 - פרסום שילוט חוצות תאריך פרסום המכרז: 02/11/2020 תאריך הגשת המכרז: 09/12/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מס 312020 - לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו וולטאי) תאריך פרסום המכרז: 20/10/2020 תאריך הגשת המכרז: 09/11/2020

חזור למכרזים פעילים