שם המכרז תאריך פרסום המכרז תאריך הגשת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2019 לאספקה והתקנה של מבנים יבילים לכיתות לימוד תאריך פרסום המכרז: 03/06/2019 תאריך הגשת המכרז: 24/06/2019
שם המכרז: מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור מכרז פומבי מס' 19/2019 לניהול תחזוקת ותמיכה במערכות טכנולוגית מידע IT ממוחשבות - המכרז מבוטל מיום 11/04/2019 תאריך פרסום המכרז: 01/04/2019 תאריך הגשת המכרז: 15/04/2019
שם המכרז: מועצה מקומית פרדס חנה - כרכור הנחת קווי מים וביוב רחוב המגדל מכרז פומבי מס' 20/2019 תאריך פרסום המכרז: 01/04/2019 תאריך הגשת המכרז: 06/05/2019
שם המכרז: מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור מכרז 18/2019 מכרז למתן שירותי שמאות עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 21/03/2019 תאריך הגשת המכרז: 10/04/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 10/2019 מכרז לקבלת שירותי הצבת מתקנים, איסוף, פינוי ומיחזור של בגדים ואריזות קרטון תאריך פרסום המכרז: 14/03/2019 תאריך הגשת המכרז: 31/03/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 17/2019 "אספקה והתקנת מעליות" תאריך פרסום המכרז: 14/03/2019 תאריך הגשת המכרז: 08/04/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס׳ 13/2019 בינוי מועדון נוער בני עקיבא בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 25/02/2019 תאריך הגשת המכרז: 17/03/2019
שם המכרז: מכרז מס' 7/2019 - עדכון למתן שירותי יעוץ בהנדסה בתחום המוניציפאלי תאריך פרסום המכרז: 15/02/2019 תאריך הגשת המכרז: 24/02/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 4/2019 למתן שירותי הנהלת חשבונות עבור המועצה תאריך פרסום המכרז: 11/02/2019 תאריך הגשת המכרז: 24/02/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 5/2019 עבור מתן שירותי מוקד יישובי לפניות תושבים תאריך פרסום המכרז: 04/02/2019 תאריך הגשת המכרז: 18/02/2019
שם המכרז: ביצוע עבודות פיתוח שצ"פים בשטחי המועצה תאריך פרסום המכרז: 28/01/2019 תאריך הגשת המכרז: 18/02/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2019 "בנייה, אספקה והתקנת מעליות" תאריך פרסום המכרז: 15/01/2019 תאריך הגשת המכרז: 28/02/2019
שם המכרז: מכרז מס' 7/2019 למתן שירותי יעוץ בהנדסה בתחום המוניציפאלי תאריך פרסום המכרז: 21/01/2019 תאריך הגשת המכרז: 27/01/2019
שם המכרז: מכרז 8/2019 מכרז לתכנון תוספת 18 כיתות בבי"ס דמוקרטי "שבילים-בגין" תאריך פרסום המכרז: 21/01/2019 תאריך הגשת המכרז: 28/01/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 5/2019 עבור מתן שירותי מוקד יישובי לפניות תושבים תאריך פרסום המכרז: 14/01/2019 תאריך הגשת המכרז: 20/01/2019
שם המכרז: המועצה המקומית פרדס חנה כרכור מכרז מס' 2/2019 לשכירת מקלטים דו תכליתיים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 11/01/2019 תאריך הגשת המכרז: 24/01/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 6/2019 לשכירת נכס בשכירות שאינה מוגנת ברחוב המייסדים תאריך פרסום המכרז: 28/12/2018 תאריך הגשת המכרז: 03/01/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 34/2018 לביצוע עבודות הנחת קו ניקוז תלפיות תאריך פרסום המכרז: 23/12/2018 תאריך הגשת המכרז: 15/01/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 32/2018 לביצוע עבודות ניקיון במוסדות המועצה תאריך פרסום המכרז: 15/11/2018 תאריך הגשת המכרז: 09/12/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 30/2018 לביצוע עבודות הרחבת חניון רכבת פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 08/11/2018 תאריך הגשת המכרז: 02/12/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 29/2018 למתן שירותי ביטוח למועצה תאריך פרסום המכרז: 01/11/2018 תאריך הגשת המכרז: 02/12/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 25/2018 לביצוע עבודות עפר, כבישים, מדרכות ותשתיות תת קרקעיות שלב א' במסגרת פרויקט שכונת עומרים ומתחם לוקר תאריך פרסום המכרז: 11/10/2018 תאריך הגשת המכרז: 28/10/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 7/2018 – מכונה ייעודית לטיאוט כבישים תאריך פרסום המכרז: 30/08/2018 תאריך הגשת המכרז: 16/09/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 27/2018 לאספקה והצבת מיכלי מונחי קרקע לאצירת פסולת תאריך פרסום המכרז: 27/08/2018 תאריך הגשת המכרז: 13/09/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2018 לשכירת נכס למטרה מסחרית הפונה לשוק הישן והידוע כחלק מחלקה 251 בגוש 10102 בשטח של כ 16 מ"ר תאריך פרסום המכרז: 19/08/2018 תאריך הגשת המכרז: 30/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 26/2018 לאספקה והתקנת הצללה בגנים ציבוריים וגני ילדים תאריך פרסום המכרז: 26/07/2018 תאריך הגשת המכרז: 09/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 24/2018 לשכירת נכס בשכירות שאינה מוגנת במרכז המסחרי בחזית הפונה לשוק הישן תאריך פרסום המכרז: 20/07/2018 תאריך הגשת המכרז: 02/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2018 לשכירת נכס בשכירות שאינה מוגנת במרכז המסחרי ברח' הדקלים תאריך פרסום המכרז: 20/07/2018 תאריך הגשת המכרז: 02/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 16/2018 לתכנון והקמה של מתקן לקירוי מגרש ספורט בביה"ס "שדות" תאריך פרסום המכרז: 19/07/2018 תאריך הגשת המכרז: 09/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2018 לשירותי הסעות תלמידים תאריך פרסום המכרז: 12/07/2018 תאריך הגשת המכרז: 02/08/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 10/2018 אספקה והתקנת הצללה בגנים ציבוריים ובגני ילדים תאריך פרסום המכרז: 04/06/2018 תאריך הגשת המכרז: 24/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 19/2018 לתכנון וביצוע – מבנה יביל כיתות לימוד תאריך פרסום המכרז: 04/06/2018 תאריך הגשת המכרז: 24/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 18/2018 לשיפוץ מוסדות חינוך תאריך פרסום המכרז: 04/06/2018 תאריך הגשת המכרז: 24/06/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 15/2018 להפעלת מועדוניות תאריך פרסום המכרז: 04/06/2018 תאריך הגשת המכרז: 24/06/2018
שם המכרז: מכרז מס' 17/2018 לשכירת מקלטים דו תכליתיים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 13/05/2018 תאריך הגשת המכרז: 24/05/2018
שם המכרז: מכרז מס' 12/2018 פרסום מכרז חנות עזרא הראל תאריך פרסום המכרז: 13/04/2018 תאריך הגשת המכרז: 03/05/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 9/2018 לתחזוקת תאורת רחוב תאריך פרסום המכרז: 10/04/2018 תאריך הגשת המכרז: 23/04/2018
שם המכרז: מכרז מס' 5/2018 למכירת רכב מועצה תאריך פרסום המכרז: 09/04/2018 תאריך הגשת המכרז: 23/04/2018
שם המכרז: מכרז מס' 13/2018 לאספקת ציוד מחשוב ותקשוב לבתי ספר תאריך פרסום המכרז: 22/03/2018 תאריך הגשת המכרז: 17/04/2018
שם המכרז: פניה לקבלת הצעות מחיר לגרירה ואחסון רכבים תאריך פרסום המכרז: 14/03/2018 תאריך הגשת המכרז: 12/04/2018
שם המכרז: פניה לקבלת הצעות מחיר לאיסוף ופינוי אסבסט תאריך פרסום המכרז: 14/03/2018 תאריך הגשת המכרז: 12/04/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 12/2018 לשכירת נכס בשכירות שאינה מוגנת במרכז המסחרי ברח' הדקלים תאריך פרסום המכרז: 23/02/2018 תאריך הגשת המכרז: 08/03/2018
שם המכרז: מכרז מס' 13/2018 לשכירת מקלטים דו תכליתיים בשכירות שאינה מוגנת תאריך פרסום המכרז: 23/02/2018 תאריך הגשת המכרז: 15/03/2018
שם המכרז: מכרז פומבי 11/2018 לאספקת ריהוט וציוד לגני ילדים תאריך פרסום המכרז: 22/02/2018 תאריך הגשת המכרז: 08/03/2018
שם המכרז: מכרז מס' 4/2018 למכירת רכב מועצה תאריך פרסום המכרז: 16/02/2018 תאריך הגשת המכרז: 01/03/2018
שם המכרז: מכרז מס' 4/2018 למכירת רכב תאריך פרסום המכרז: 18/01/2018 תאריך הגשת המכרז: 28/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 3/2018 להקמת קו ביוב ברח' חוגלה וזמיר תאריך פרסום המכרז: 11/01/2018 תאריך הגשת המכרז: 28/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2018 לקבלת הצעות להשכרת מבנה שישמש כמשרדי מחלקת הגביה של המועצה המקומית תאריך פרסום המכרז: 04/01/2018 תאריך הגשת המכרז: 15/01/2018
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 20/2017 מתן שירותי הסעות יומיות למועדוני גיל הזהב בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 27/12/2017 תאריך הגשת המכרז: 22/01/2018
שם המכרז: מכרז מס' 24/2017 למכירת רכב מהמועצה תאריך פרסום המכרז: 19/12/2017 תאריך הגשת המכרז: 04/01/2018
שם המכרז: הארכת מכרז מס' 19/2017 לשכירת נכס במרכז המסחרי ברחוב הדקלים תאריך פרסום המכרז: 21/11/2017 תאריך הגשת המכרז: 21/12/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 23/2017 לביצוע עבודות עפר בשטחי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 04/12/2017 תאריך הגשת המכרז: 21/12/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2017 לשכירת נכס בשכירות שאינה מוגנת במרכז המסחרי ברח' הדקלים תאריך פרסום המכרז: 26/11/2017 תאריך הגשת המכרז: 07/12/2017
שם המכרז: מכרז מס' 22/2017 הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות ניקיון רחובות ושטחי ציבור תאריך פרסום המכרז: 20/11/2017 תאריך הגשת המכרז: 13/12/2017
שם המכרז: מכרז 15/2017 – הזמנה להציע הצעות לביטוח כלי רכב תאריך פרסום המכרז: 23/10/2017 תאריך הגשת המכרז: 21/11/2017
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 21/2017 לשכירת נכס בשכירות שאינה מוגנת בחזית הפונה לשוק הישן למטרה מסחרית תאריך פרסום המכרז: 29/10/2017 תאריך הגשת המכרז: 09/11/2017
שם המכרז: מכרז פומבי 2017/12 לשיפוץ מוסדות חינוך 2017 (2) בפרדס חנה כרכור תאריך פרסום המכרז: 05/06/2017 תאריך הגשת המכרז: 25/06/2017

חזור למכרזים פעילים