נושא תאריך פרסום
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע של עמותת בית כנסת נווה פרדסים ברחוב התחיה בשטח של כ- 500 מ"ר בגוש 10121 ח"ח 217 17/08/2018
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע מאת תנועת הנוער העובד והלומד (ע.ר 580297075) ברח' שביל התלמיד בקומת עמודים מתחת לאגף הרווחה וחלק מהרחבה הצמודה אליה 29/06/2018
בקשת עמותת בית כנסת נווה פרדסים (ע.ר 580651057) 26/01/2018
ריכוז מידע על הקצאות קרקע שהוגשו ואושרו
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע