נושא תאריך פרסום
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע בית כנסת משכן יובלים גוש 10071 חלק 100 08/06/2021
ריכוז מידע על הקצאות שהוגשו ואושרו לשנת 2020 23/08/2020
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע