נושא תאריך פרסום
הודעה לציבור בדבר הכוונה להקצאת קרקע בהליך מקוצר רחוב חברון, גוש 10103 חלק מחלקות 331, 414 וגוש 10104 חלק מחלקה 687 03/01/2022
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע: עמותת מדור לדור (ע.ר 580540656) 02/09/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע: עמותת ידידי פרדס חנה (ע.ר 580415495) 10/08/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע: עמותת מועדון ספורט ע"ש יונתן ברנס (ע.ר 580294247) 10/08/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע בית כנסת משכן יובלים גוש 10071 חלק 100 08/06/2021
ריכוז מידע על הקצאות שהוגשו ואושרו לשנת 2020 23/08/2020
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע