נושא תאריך פרסום
בקשת עמותת בית כנסת נווה פרדסים (ע.ר 580651057) 26/01/2018
ריכוז מידע על הקצאות קרקע שהוגשו ואושרו
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע