נושא תאריך פרסום
הודעה לציבור בדבר הקצאת קרקע מאת עמותת "עמי" (ע.ר 580465094) ברח' תקומה 6 במקלט דו תכליתי 15/06/2018
בקשת עמותת בית כנסת נווה פרדסים (ע.ר 580651057) 26/01/2018
ריכוז מידע על הקצאות קרקע שהוגשו ואושרו
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע