נושא תאריך פרסום
ריכוז מידע על הקצאות שהוגשו ואושרו לשנת 2020 23/08/2020
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע