נושא תאריך פרסום
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע ברחוב חברון בגוש 10104 חלק מחלקה 687, גוש 10103 חלק מחלקה 331 למטרת מועדון לתנועת נוער 07/09/2018
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע של עמותת בית כנסת נווה פרדסים ברחוב התחיה בשטח של כ- 500 מ"ר בגוש 10121 ח"ח 217 17/08/2018
ריכוז מידע על הקצאות קרקע שהוגשו ואושרו
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע