נושא תאריך פרסום
אישור הקצאת קרקע להסתדרות הנוער העובד והלומד בגוש 10102 ח"ח 215, עבור מועדון לתנועת נוער 05/02/2023
הודעה לציבור בדבר הכוונה להקצאת קרקע בהליך מקוצר רחוב חברון, גוש 10103 חלק מחלקות 331, 414 וגוש 10104 חלק מחלקה 687 03/01/2022
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע: עמותת מדור לדור (ע.ר 580540656) 02/09/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע: עמותת מועדון ספורט ע"ש יונתן ברנס (ע.ר 580294247) 10/08/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע: עמותת ידידי פרדס חנה (ע.ר 580415495) 10/08/2021
הודעה לציבור בדבר אישור הקצאת קרקע לרשת מעונות יום נאות מרגלית בגוש 10105 חלקות 551, 557 וחלק מחלקה 553, עבור מעון יום תלת כיתתי המיועד לאוכלוסייה הדתית 10/08/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע בית כנסת משכן יובלים גוש 10071 חלק 100 08/06/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע לרשת מעונות יום נאות מרגלית בגוש 10105 חלקות 551, 557 וחלק מחלקה 553 08/11/2020
ריכוז מידע על הקצאות שהוגשו ואושרו לשנת 2020 23/08/2020
תבחינים ועקרונות להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
טופס בקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה או בתמורה סימלית

עבור לארכיון ההקצאות קרקע