נושא תאריך פרסום
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע עמותת ידידי פרדס חנה בגוש 10101 חלקי חלקות 1-4, 213 , גוש 10124 חלק מחלקה 33 31/05/2021
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע ברחוב חברון בגוש 10104 חלק מחלקה 687, גוש 10103 חלק מחלקה 331 למטרת מועדון לתנועת נוער 07/09/2018
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע של עמותת בית כנסת נווה פרדסים ברחוב התחיה בשטח של כ- 500 מ"ר בגוש 10121 ח"ח 217 17/08/2018
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע מאת עמותת הידית – מרכז ליצירה תיאטרונית אלטרנטיבית (ע.ר 580497741) במבנה המטווח הישן בגינה הקהילתית בכרכור וחלק מהרחבה הסמוכה אליו 19/07/2018
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע מאת תנועת הנוער העובד והלומד (ע.ר 580297075) ברח' שביל התלמיד בקומת עמודים מתחת לאגף הרווחה וחלק מהרחבה הצמודה אליה 29/06/2018
הודעה לציבור בדבר הקצאת קרקע מאת עמותת "עמי" (ע.ר 580465094) ברח' תקומה 6 במקלט דו תכליתי 15/06/2018
הודעה לציבור בדבר בקשה להקצאת קרקע בקומת העמודים בבניין הרווחה ברח' שביל התלמיד למטרת מועדון לתנועת נוער 27/04/2018
בקשת עמותת בית כנסת נווה פרדסים (ע.ר 580651057) 26/01/2018
בקשה מאת עמותת "כלל ישראל" (ע.ר 580223766) 26/01/2018
בקשת עמותת "עמי" (ע.ר 580465094) 24/11/2017
בקשת עמותת "אדיס" (ע.ר 580411767) 17/11/2017
עמותת גרעין תורני אור למרחב (ע.ר 580342582) 27/10/2017
בקשת עמותת "איחוד והצלה ישראל" ומאת "מגן דוד אדום בישראל" 15/09/2017
בקשת עמותת רגש – לרווחת הגיל השלישי (ע.ר 580134500) 04/08/2017
בקשת עמותת חוגי סיירות של הקק"ל ע"ש אורי מימון ז"ל (ע.ר 580358927) 04/08/2017
בקשת עמותת כלל ישראל (ע.ר 580223766) 12/05/2017

חזור להקצאות קרקע פעילים