קהילה מכילה.pdf

קהילה מכילה הינה התארגנות הורים, שהובילה בפרק זמן קצר הישגים חשובים בתחום ההכלה ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים,

ופועלת עם המועצה וגופים נוספים לטובת הקהילה. הנושאים שקידמנו עד כה והיינו רוצים להרחיבם, הם בתחומי החינוך, הרווחה, 

הפנאי, הדיור, התעסוקה, תרבות, חיבור לקהילה ויוזמות נוספות. אנחנו רוצים להגדיל את העשייה וההשפעה ולשם כך, אנחנו מרחיבים

את קבוצת המנהיגות ההורית ומתחילים הכשרה בה נקבל כלים מעשיים לפיתוח מנהיגות בקהילה ויצירת שינוי בתחום הצרכים המיוחדים,

בהנחיית ארגון קשר - ארגון ארצי הפועל לשינוי חברתי, הפועל עם ולמען משפחות להן ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים.