מטרת הבדיקה היא זיהוי חיבורים לא תקניים של ניקוז המחובר לתשתיות הביוב הקיימות ולניתוקם. חיבורים לא תקניים עלולים לגרום להצפות ביוב בעת גשמים מרובים ולכן ניתוקם יכול לסייע בצמצום ההצפות.

אנו מעדכנים כי במהלך הבדיקה ישתחרר עשן באזורי הבדיקה וסמוך להם. לא מדובר בעשן רב, כמו כן העשן שישתחרר אינו מזיק והינו בהתאם לתקנים.

הרחובות בהם עלולים להבחין בעשן:

מצילתיים, צלצלי שמע, העשור, חצוצרה, גיתית, נחילות, הקרן, צלצלי תרועה, התוף, החליל.

וייתכן אף ברחובות הסמוכים לרחובות אלו.

הבדיקה תתבצע בין השעות 8:30-16:00. במסגרת הבדיקה יתכן והבודקים ונציגי המועצה יבקשו כניסה לנכסים פרטיים.

לדיווח על מפגעים אנא פנו למוקד 106.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומתנצלים על אי הנוחות !