כתוצאה מכך, התנועה תנותב לנתיב חלופי העובר בצמוד למבנה לשכת התעסוקה לכיוון רחוב הדרור. הגישה אל קופת החולים ברחוב הגלעד תיעשה דרך רחוב השומר. אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים לכם על שיתוף הפעולה.