השבוע מבוצעות עבודות לחידוש תשתית הביוב ברחוב המסילה. העבודות  באזור הדרומי של הרחוב. שימו לב כי במהלך העבודות צפויה תנועה של כלי עבודה ויתכן  כי בחלק משעות היום יתאפשר מעבר בנתיב אחד ( מתוך שניים) בהתאם להנחיות המשטרה והסדרי הבטיחות