בתאריך 05/08/19  יתבצעו עבודות של חברת החשמל בצומת אחוזה- המושב.

במסגרת העבודות תבצע חברת חשמל העתקה והעברה של 2 עמודי חשמל.

במהלך העבודות יתכנו הפסקות חשמל בין השעות 09:00-16:00, וכן יהיו שינויים בהסדרי התנועה ברחובות אלו

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים מראש על שיתוף הפעולה